ישראייר תפעל במעמד מוביל נקוב בקו לניו-יורק; באל על ובארקיע זועמים

שר התיירות, אברהם הירשזון, אישר הבוקר לחברת ישראייר לפעול במעמד של מוביל נקוב נוסף לקו לניו-יורק; החלטתו זו עוררה את זעמם של החברות המתחרות אל על וארקיע; באל על הגיבו: מדובר בהפרה בוטה של התחייבות הממשלה ערב הפרטת אל על; ארקיע: החלטה מפלה ובלתי סבירה בעלי


00:00 ,16.01.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

שר התיירות, אברהם הירשזון, אישר הבוקר לחברת ישראייר לפעול במעמד של מוביל נקוב נוסף לקו לניו-יורק; החלטתו זו עוררה את זעמם של החברות המתחרות אל על וארקיע; באל על הגיבו: מדובר בהפרה בוטה של התחייבות הממשלה ערב הפרטת אל על; ארקיע: החלטה מפלה ובלתי סבירה בעליל
 
שר התיירות, אברהם הירשזון, אישר הבוקר לחברת ישראייר לפעול במעמד של מוביל נקוב נוסף לקו לניו-יורק, לתקופה של 24 חודשים, בנוסף לחברת אל על. החלטתו של  הירשזון נתמכה גם בחוות דעת ממשרדי התחבורה, המשפטים והאוצר.
 
הודעתו של השר הירשזון עוררה את זעמם של החברות המתחרות לישראייר, החברות אל על וארקיע. בחברת ארקיע ציינו שהימנעותו של שר התיירות מלהעניק לחברת "ארקיע" מעמד של מוביל נקוב נוסף בקו ת"א– ניו-יורק, הפתיעה את "ארקיע", בהיותה, לטענת ארקיע, החלטה מפלה ובלתי סבירה בעליל שאינה מקובלת עלכלל ועיקר."החלטה זו מפלה לרעה את ארקיע, ללא סיבה עיניינית כלשהי,  במיוחד לאור ניסיונה עתירהשנים של חברת ארקיע בטיסות בינלאומיות.חברת ארקיע", ציין דובר החברה, "בוחנת את החלטת השר ותשקול את צעדיה במגמה לשנותה".
 
החלטתו של הירשזון מתקבלת על רקע התנגדות חריפה חברת התעופה אל על . החברה טוענת כי קיבלה הבטחה שלטונית בתשקיף ההנפקה שלה בבורסה, המבטיחה כי המדינה לא תוסיף מובילים נקובים נוספים על הקו לניו-יורק עד שמספר הנוסעים על קו זה לישראל יחצה את קו ה-10.7 מיליון נוסעים.
 
באל על הגיבו הבוקר על ההחלטה בטענה שמדובר בהפרה בוטה של התחייבות הממשלה ערב הפרטת אל על. יו"ר דירקטוריון חברת אל על, פרופ' ישראל (איזי) בורוביץ, אמר על כך: "החלטתו של שר התיירות, כפי שנמסרה היום, מהווה הפרה בוטה של ההתחייבות המפורשת שנתנה ממשלת ישראל לאל על, לעובדיה ולבעלי מניותיה, ערב הפרטתה בשנת 2003".
 
בורוביץ' ציין שקבלת ההחלטה, הסותרת, לטענתו, באופן מהותי את מדיניות התעופה שנקבעה ע"י ממשלת ישראל, עתה - כשנה בלבד לאחר העברת השליטה באל על מידי הממשלה, וערב הבחירות לכנסת - תמוהה ובלתי תקינה. "קבלת החלטה זו מהווה מסר שלילי ביותר אשר יקשה על ביצוען של הפרטות עתידיות שתרצה ממשלת ישראל לבצע בעתיד שכן היא פוגעת באמונם של משקיעים פוטנציאלים בכוונות הממשלה ואמינות הבטחותיה", אמר.
 
"במסגרת החלטה זו קבעה הממשלה את מדיניות התעופה של מדינת ישראל לשנים הקרובות ובהתאם לה לא ניתן עדיין למנות כיום, בתנאים הנוכחיים של שוק התעופה בישראל, מוביל ישראלי סדיר נוסף בקו לניו-יורק. ההתחייבות השלטונית ניתנה כדי לאפשר את ביצועה של הפרטת אל על ועל בסיסה התאפשרה הנפקת מניות החברה בבורסה לציבור המשקיעים. מדיניות התעופה כפי שהוצגה על ידי הממשלה ערב ההנפקה, ואשר קיבלה ביטוי גם בתשקיף ההנפקה, באה כדי לאפשר הפרטה מסודרת ותקינה ועל מנת לעודד משקיעים להשתתף בתהליך ההפרטה", הוסיף בורוביץ'.
 
עוד ציין, יו"ר אל על, כי חברת אל על בעד תחרות, בעד הדדיות בשמים פתוחים ובעד קיום הבטחות.
 
דובר אל על ציין שחברת אל על תפעל בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה כדי שהמדינה תעמוד באופן מלא בהתחייבויותיה כלפי החברה, בעלי מניותיה ועובדיה.