כנפיים: בעלות מלאה בחברת הבת גלובל ליסינג

הודיעה כי רכשה את כל מניותיה של חברת תו"ת תמורת 22 מיליון דולר. עם השלמת העסקה תחזיק כנפיים ב- 100% מחברת גלובל ליסינג


00:00 ,02.07.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

הודיעה כי רכשה את כל מניותיה של חברת תו"ת תמורת 22 מיליון דולר. עם השלמת העסקה תחזיק כנפיים ב- 100% מחברת גלובל ליסינג
 
חברת כנפיים, אשר החלה במשא ומתן חברת תות - תאגיד עובדי תעופה ותיירות בע"מ (תו"ת), הודיעה כי היא  חתמה על הסכם עם תו"ת לרכישת כל אחזקותיה של תו"ת בחברת הבת של כנפיים, גלובל כנפיים ליסינג, תמורת 22 מיליון דולר ארה"ב.
 
כנפיים מחזיקה כיום ב-75% מחברת הבת גלובל ליסינג, אשר באמצעותה מתבצעת פעילות החכרת המטוסים (ליסינג) של כנפיים. יתרת 25% המניות מוחזקות על ידי תו"ת. אם העסקה תושלם, תחזיק כנפיים ב- 100% מחברת גלובל ליסינג.
 
על פי ההסכם, חברת כנפיים תפקיד בחשבון נאמנות תשלום ראשון בסך של 5 מיליון דולר עד מחר, 3 ביולי. יתרת התמורה תופקד בחשבון הנאמנות בתוך 30 יום מחתימת ההסכם והשלמת העסקה.
 
בכוונת כנפיים לממן כ-14 מיליון דולר מסכום הרכישה באמצעות מימון בנקאי אשר תנאיו טרם סוכמו. קבלת מימון בנקאי כאמור בתנאים לשביעות רצונה של כנפיים הינו תנאי להשלמת העסקה.
 
מהחברה נמסר כי מחזור ההכנסות של גלובל ליסינג בשנים 2006 ו-2007 הסתכם בכ-22 מיליוני דולר ובכ-30 מיליוני דולר, בהתאמה; הרווח הגולמי הסתכם בכ-8 מיליוני דולר ובכ-13 מיליוני דולר, בהתאמה; הרווח התפעולי בכ-6 מיליוני דולר ובכ-11 מיליוני דולר, בהתאמה, והרווח הנקי הסתכם בכ-4 מיליוני דולר ובכ-8 מיליוני דולר, בהתאמה.