כנפיים פירסמה הזמנה נוספת להגשת הצעות לרכישת פעילות התעופה שלה

בעקבות השתלטותה של קבוצת כנפיים על אל על, פירסמה אתמול הקבוצה הזמנה נוספת להציע הצעות לרכישת פעילות התעופה של כנפיים (למעט פעילות החכרת המטוסים), החולשת על תחומי התעופה, התיירות והלוגיסטיקה. זאת בהתאם להחלטת הממונה על ההגבלים העסקיים בנושא, מאוגוסט 2004


00:00 ,02.03.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

בעקבות השתלטותה של קבוצת כנפיים על אל על, פירסמה אתמול הקבוצה הזמנה נוספת להציע הצעות לרכישת פעילות התעופה של כנפיים (למעט פעילות החכרת המטוסים), החולשת על תחומי התעופה, התיירות והלוגיסטיקה. זאת בהתאם להחלטת הממונה על ההגבלים העסקיים בנושא, מאוגוסט 2004.
 
כזכור, ביום 21.12.2004 פירסמה כנפיים הזמנה להציע הצעות לרכישת פעילות התעופה שלה. ביום 2.2.2005 נתקבלו שש הצעות, אשר לאחר בחינתן על ידי דירקטוריון החברה, החליט דירקטוריון החברה להמשיך בתהליך ולנהל משא ומתן עם שניים מהמציעים ובנוסף, לפרסם הזמנה נוספת להציע הצעות לרכישת פעילות התעופה.
 
ההצעה אשר תוגש על ידי המציע תהא עבור כלל פעילות התעופה, הכוללת את מלוא אחזקותיה של כנפיים, במישרין או בעקיפין, בחברות: ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ, ממן מסופי מטען וניטול בע"מ, קשרי תעופה בע"מ, איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ, ארנון- פז(1985) בע"מ, Arkia Travel GMBH, אחזקת מטוסים ושירותים תעופתיים מיסודה של כנף ארקיע בע"מ, כנף ארקיע נתיבי אויר ושירותי תעופה בע"מ וכן כל חברה המוחזקת על ידיהן.
 
ההצעה לא תכלול את אחזקותיה ופעילותה של כנפיים בחברות Q. A. S. Israel Ltd, ארקיע ליסינג אינטרנשיונל בע"מ, 18 חברות שהתארגנו ב- Isle of Man, חברת GBOX שהתאגדה באיי קיימן, אוריסל (1994) בע"מ, טל לימוזין סרוויס בע"מ וארק שרותי מזון בע"מ.
 
על אף הדרישה לרכוש את מלוא פעילות התעופה, כיחידה אחת, אך במידה והמציע לא יהיה מעוניין לרכוש פעילות ספציפית, יציין זאת במפורש בהצעתו.
 
כנפיים תמכור את פעילות התעופה במצבה הנוכחי בלא מתן מצגים כלשהם. בהודעת החברה נמסר כי על כל מציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הפעילות וההחזקות, מכל בחינה שהיא.