לראשונה בתולדותיה: חברת אל על מחלקת דיבידנד

דירקטוריון החברה אישר לראשונה חלוקת דיבידנד לכל בעלי המניות של החברה בשווי כולל של 9.3 מיליון דולר. ההחלטה התקבלה על רקע מצב הנזילות של החברה והקיטון ביתרת הגרעון בעודפים


00:00 ,08.10.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

דירקטוריון החברה אישר לראשונה חלוקת דיבידנד לכל בעלי המניות של החברה בשווי כולל של 9.3 מיליון דולר. ההחלטה התקבלה על רקע מצב הנזילות של החברה והקיטון ביתרת הגרעון בעודפים

דירקטוריון אל על קיבל החלטה על חלוקת דיבידנד לכל בעלי המניות של החברה, בסך של 7.5 אגורות למניה, ובסה"כ כ- 9.3 מליון דולר. מועד חלוקת הדיבידנד לבעלי המניות נקבע ליום 29 באוקטובר, 2007.

ההחלטה התקבלה על רקע מצב הנזילות של החברה והקיטון ביתרת הגרעון בעודפים ולאור העובדה שהחברה לא חילקה עד כה דיבידנד.

החלטה זו שונה מהמותווה במדיניות הדיבידנד של החברה (שהוגדרה על ידי הדירקטוריון בשנת 2005) והתקבלה בין היתר בהתחשב בכך שמדיניות חלוקת הדיבידנד הותירה במפורש בידי הדירקטוריון סמכות להחליט על חלוקה כאמור.

בכוונת דירקטוריון החברה לדון מחדש בטווח הזמן הקרוב במדיניות הדיבידנד.