מדינת ישראל תסבסד הטיסות למצרים וירדן

הממשלה קיבלה את הצעתו של שר התחבורה להעניק סיוע לחברות אל על וארקיע לשם הבטחת המשך הטיסות למצרים וירדן. צוות משותף למשרדי התחבורה, האוצר ומשרד רה"מ יקבע את גובה התמיכה


00:00 ,08.05.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

הממשלה קיבלה את הצעתו של שר התחבורה להעניק סיוע לחברות אל על וארקיע לשם הבטחת המשך הטיסות למצרים וירדן. צוות משותף למשרדי התחבורה, האוצר ומשרד רה"מ יקבע את גובה התמיכה

 

חברות אל על וארקיע יקבלו סיוע כספי מיוחד שיאפשר את המשך הטיסות הסדירות של חברות אלה למצרים וירדן, זאת לאחר שהממשלה אישרה את הצעתו של שר התחבורה והבטיחות בדרכים, שאול מופז, למתן סובסידיה לחברות התעופה הישראליות שיבטיח את המשך קשרי התעופה בין ישראל למצרים וירדן.

 

צוות משותף למשרדי התחבורה, האוצר ומשרד ראש הממשלה יקבע את גובה התמיכה שתינתן לחברות התעופה. מתן התמיכה הכספית לחברות התעופה מותנה בהפעלה סדירה של הקווים ובמספר טיסות שלא יפחת מהתדירות שהתחייבו המדינות בהסכמי התעופה ביניהם או מאלה שבוצעה בשנת 2006.

 

יצויין כי חברות אל על וארקיע מפעילות כיום שתי טיסות סדירות, שבועיות למצרים ולירדן. אל על טסה לקהיר ואילו ארקיע מפעילה את הטיסות לעמאן. הסכם התעופה בין המדינות מאפשר לחברות התעופה להגדיל את מספר הטיסות ביניהן.

 

מופז  הדגיש את החשיבות הרבה שהוא רואה בהמשך הפעלת הטיסות למצרים לירדן על ידי חברות תעופה ישראליות. לדבריו לקיומן של טיסות סדירות למצרים ולירדן יש חשיבות מדינית ופוליטית מן המעלה הראשונה.

 

שר התחבורה הוסיף כי הסכמי התעופה בין המדינות, בהמשך להסכמי השלום, קובעים הוראות בדבר קיומם של קשרי התעופה והפסקה או שינוי במתכונתם עלולים להוות הפרה של הסכמים אלו על המשמעויות המדינות מרחיקות הלכת הנגזרות מכך.

 

מופז ציין כי יישום ההחלטה יבטיח את פעילותם של חברות התעופה הישראליות בקווי התעופה הסדירים למצרים ולירדן על ההשפעות החיוביות שיצמחו מכך למשק ולאקלים המדיני בין ישראל לשכנותיה. "היחסים הכלכליים בין ישראל למצרים וירדן מתהדקים בשנים האחרונות והמשך קיום קווי תעופה סדירים חשוב להבטחת התפתחות היחסים הכלכליים" הוסיף מופז.