ממן הוסמכה לתקן ISO 9001 מהדורה 2000

ממן מדווחת על השלמתו של תהליך הערכות מקיף לקראת התאמת מערכת ניהול האיכות בחברה, לדרישות התקן הישראלי והתקן הבינלאומי ת"יISO 9001:2000 . בימים אלו הוסמכה באופן רשמי על ידי מכון התקנים הישראלי כבעלת מערכת ניהול איכות מאושרת


00:00 ,27.08.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
לאחרונה השלימה ממן תהליך שדרוג מערכת ניהול האיכות בחברה והתאמה לדרישות ת"י 2000:ISO 9001

"ממן – מסופי מטען וניטול", מפעילת מסוף המטענים בנתב"ג, מדווחת על השלמתו של תהליך הערכות מקיף לקראת התאמת מערכת ניהול האיכות בחברה, לדרישות התקן הישראלי והתקן הבינלאומי ת"יISO 9001:2000 . בימים אלו הוסמכה באופן רשמי על ידי מכון התקנים הישראלי כבעלת מערכת ניהול איכות מאושרת.

העקרונות והדרישות העיקריים שנוספו בתקן במהדורתו החדשה הם: התמקדות בלקוח, תוך הבנת צרכיו וציפיותיו הנוכחיים והעתידיים, גישה תהליכית וגישה מערכתית לניהול, בחינת האפקטיביות של מערכת ניהול האיכות, לרבות התהליכים המרכיבים אותה, מעבר ממחויבות למעורבות ההנהלה הבכירה, קביעת יעדים ומטרות בני מדידה, קביעת ערוצי תקשורת פנימיים וחיצוניים, זיהוי ומעקב שוטף אחר חוקים, תקנות ותקנים רלבנטיים, גישה עובדתית בקבלת החלטות, העמקת נושא ניהול המשאבים, העמקת תרבות השיפור המתמיד ועוד.
 
הודי גרייצר, מנהל הבטחת איכות והדרכה בממן, מציין כי השוני התפיסתי בין מהדורת התקן החדשה ביחס לקודמתה, בא לידי ביטוי בראייה ניהולית מערכתית, תוך מעבר מהתייחסות ל"מערכת איכות", מכלול של פעילויות איכות והקשר ביניהן, אל "מערכת ניהול איכות" שהינם, מכלול תהליכי ניהול איכות והקשר ביניהם (זיהוי, הבנה וניהול התהליכים וקשרי הגומלין ביניהם). עוד מציין גרייצר, כי בנוסף, התקן מגדיר שורה של כלים ומנגנונים, אותם יש להקים, לתחזק ולשפר באופן מתמיד.ההגיון מאחורי דרישות התקן הוא, שבאמצעות שימוש שיטתי ואפקטיבי בכלים ובמנגנונים אלה, הארגון יבטיח במידה רבה את איכות השירות שהוא מספק.


חברת "ממן – מסופי מטען וניטול" מפעילת מסוף המטענים בנתב"ג. המסוף מטפל במטענים בהיקף כולל של כ – 240 אלף טון בשנה.