ממן - הנחה בתשלום אגרת אחסון בעקבות עיצומי עובדי אגף המכס

בעקבות עיצומי המכס אשר החלו ביום 29.9.03 ומתוך התחשבות בקשיים וההוצאות שייגרמו ללקוחותיה, החליטה חברת ממן להעניק הנחה בשיעור של 50% בתשלום אגרת האחסנה למשגורי יבוא ויצוא בתקופה בה יחולו העיצומים ,וזאת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:


00:00 ,30.09.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
בעקבות עיצומי המכס אשר החלו ביום 29.9.03 ומתוך התחשבות בקשיים וההוצאות שייגרמו ללקוחותיה, החליטה חברת ממן להעניק הנחה בשיעור של 50% בתשלום אגרת האחסנה למשגורי יבוא ויצוא בתקופה בה יחולו העיצומים ,וזאת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

1. מועד קליטת משגור אינו מוקדם מיום 25.09.03 .

2. מועד שחרור משגורי היבוא או מועד ההמראה ביצוא לא יהיה מאוחר מיומיים מיום קבלת התרת מכס (וגם מיומיים ממועד סיום העיצומים).

3. תקופת האחסון לחיוב לא תהיה קטנה מחמישה ימים .


עוד נמסר כי הנחת האחסון תחושב במועד הפקת החשבונית (באופן אוטומטי), ותוצג בגוף החשבונית.