ממן: העתירות של אשדוד בונדד אינן מבוססות

שלשום הוגשו כנגד ממן - מסופי מטען וניטול ואחרים שתי עתירות על ידי אשדוד בונדד, המנהלת ומפעילה בנתב"ג מסוף מטענים המטפל ביצוא מטענים חקלאיים. אשדוד בונדד מבקשת לאפשר לה לטפל גם במטען כללי. בממן טוענים שהעתירות אינן מבוססות והם מתכוונים להתגונן נחרצות


00:00 ,07.02.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

שלשום הוגשו כנגד ממן - מסופי מטען וניטול ואחרים שתי עתירות על ידי אשדוד בונדד, המנהלת ומפעילה בנתב"ג מסוף מטענים המטפל ביצוא מטענים חקלאיים. אשדוד בונדד מבקשת לאפשר לה לטפל גם במטען כללי. בממן טוענים שהעתירות אינן מבוססות והם מתכוונים להתגונן נחרצות
 
העתירה האחת הינה עתירה מנהלית, אשר הוגשה בבית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב, כנגד רשות שדות התעופה וכנגד ממן ובה מתבקש בית המשפט, בין היתר, ליתן פסק דין הצהרתי לפיו הרשאתה של ממן להפעיל מסוף מטענים כללי בנמל התעופה בן גוריון ניתנה שלא כדין ובטלה, וכי בכל מקרה אין להאריך את תקופת ההרשאה של ממן מעבר ל – 31.3.2007.
 
העתירה השנייה הוגשה לבית המשפט הגבוה לצדק כנגד שר התחבורה, שר החקלאות, רשות שדות התעופה, סוויספורט ישראל בע"מ, הממונה על הגבלים עסקיים וממן ובה מתבקש בית המשפט, בין היתר, להורות למשיבים לנמק מדוע לא תורחב הרשאת אשדוד בונדד לטפל במסוף המטענים שבניהולה גם ביצוא ויבוא של מטענים כלליים. כמו כן, בית המשפט נדרש להורות למשיבים גם לנמק מדוע לא תינתן לאשדוד בונדד בלעדיות בטיפול ביצוא מטענים חקלאיים. ובנוסף, לנמק מדוע לא תחוייב ממן לקיומם של אותם תנאים (לרבות תשלומי דמי הרשאה לרשות שדות התעופה), בהם מחוייבת אשדוד בונדד בכל הקשור לטיפול החברה ביצוא מטענים חקלאיים.
 
כזכור, חברת אשדוד בונדד, המתמחה במתן שרותים לוגיסטיים, זכתה במכרז של רשות שדות התעופה להפעלת מסוף המטענים לייצוא חקלאי בנתב"ג לתקופה של 8 שנים, החל מה- 1 בינואר 2005. במסגרת הזכיון, אין אשדוד בונדד רשאית לטפל במטען כללי והיא מוגבלת לעסוק במטען חקלאי בקירור בלבד.
 
לדעת ממן, העתירות אינן מבוססות ובכוונתה להתנגד להן ולהתגונן כנגדן בנחרצות.