ממן יוזמת הליך חדש לקיצור זמן ההמתנה לבדיקות המכס

ההליך החדש, הצפוי לפעול במהלך חודש ספטמבר, יתבסס על ניהול תור ממוחשב שיאפשר ללקוח ליזום את הליך הבדיקה בדלפק שירות הלקוחות בממן והגעה מתוזמנת לבדיקה הפיסית עם הגעת המטען לאולם הבדיקות


00:00 ,08.07.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
ההליך החדש, הצפוי לפעול במהלך חודש ספטמבר, יתבסס על ניהול תור ממוחשב שיאפשר ללקוח ליזום את הליך הבדיקה בדלפק שירות הלקוחות בממן והגעה מתוזמנת לבדיקה הפיסית עם הגעת המטען לאולם הבדיקות

במגמה לשפר את השירות לקהל הלקוחות יוזמים גורמי המכס וממן, בשיתוף ובהתייעצות עם נציגי הלקוחות, הליך חדש שמטרתו קיצור זמן ההמתנה לבדיקות המכס. התהליך החדש יתבסס על ניהול תור ממוחשב שיאפשר ללקוח ליזום את הליך הבדיקה בדלפק שירות הלקוחות בממן והגעה מתוזמנת לבדיקה הפיסית עם הגעת המטען לאולם הבדיקות. זימון הלקוח יעשה באמצעות מקוונים ובאמצעות SMS.

דובר ממן ציין כי התהליך החדש צפוי לשפר באופן ניכר את יעילות הבדיקות, לקצר את משכי ההמתנה, למקד את זמני שהייתה הלקוח רק לצורך הבדיקות ולספק תמונת מצב עדכנית על מצב התור ומיקומו בו.

עוד נמסר כי המערכת החדשה תופעל במהלך חודש ספטמבר 2004, כשעל סמך תוצאות הרצת המערכת והערות שיתקבלו מקהל הלקוחות יערכו עדכונים כמידת הנדרש. בהמשך מתוכננים שלבים נוספים בפיתוחה להמשך שיפור השירות.