"ממן" - ירידה של 60% ברווחיות במהלך המחצית הראשונה של שנת 2003

אלי דלאל, מנכ"ל ממ"ן, מציין כי הרבעון השני של שנת 2003 ממשיך את המגמה השלילית שהתחילה בשנת 2001 בפעילות מסוף המטענים. הירידה הדרסטית בפעילות היבוא במסוף משקפת את מצב המשק ואת ההאטה הכלכלית, הוסיף דלאל


00:00 ,12.08.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
אלי דלאל, מנכ"ל ממ"ן, מציין כי הרבעון השני של שנת 2003 ממשיך את המגמה השלילית שהתחילה בשנת 2001 בפעילות מסוף המטענים. הירידה הדרסטית בפעילות היבוא במסוף משקפת את מצב המשק ואת ההאטה הכלכלית, הוסיף דלאל.

חברת "ממן" מסופי מטען וניטול מדווחת על סיכום תוצאותיה העסקיות למחצית הראשונה של שנת 2003. הכנסות החברה במחצית הראשונה של שנת 2003 הסתכמו בכ– 147 מיליון שקלים, לעומת כ– 165 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. קיטון של כ – 10.9%. ברבעון השני של השנה הסתכמו הכנסות החברה בכ– 72 מיליון שקל לעומת כ– 80 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2002. קיטון של 9.2%. הקיטון בהכנסות נובע בעיקרו מהפחתת תעריפי החברה ומהירידה בהיקף כמויות המטענים האוויריים בתקופה בשל המיתון בפעילות המשק.

הרווח הנקי של החברה ברבעון השני של 2003 הסתכם בכ– 2.2 מיליון שקלים, לעומת כ– 6.2 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. ירידה של כ– 65%. מתחילת השנה רשמה ממן ירידה דרסטית ברווחיותה בשיעור של 57%. הקיטון ברווח בתקופה הינו פועל יוצא של השינוי בצו הפיקוח על מחירים ושירותים, אשר הפחית את תעריפי החברה החל מהרבעון השני של 2002.

בפעילות מסוף המטענים נרשמה במחצית הראשונה של 2003 ירידה של 9.6% במטעני היבוא וגידול של 7.4% בהיקף היצוא במחצית הראשונה של שנת 2003 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. תנועת מטעני היצוא והיבוא במסוף המטענים במהלך הרבעון השני של 2003 הסתכמה בכ– 56.2 אלף טון. קיטון של כ– 3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. מתחילת השנה הסתכמה תנועת מטעני היבוא והיצוא בכ– 120 אלף טון, קיטון של 2% מהמחצית הראשונה של שנת 2002.

עוד מדווחת החברה כי הקמת מערכת איחסון אוטומטית במסוף המטענים בהיקף השקעה מוערך בכ– 21 מיליון שקלים, תושלם במהלך הרבעון האחרון של שנת 2003.

אלי דלאל, מנכ"ל ממ"ן, מציין כי הרבעון השני של שנת 2003 ממשיך את המגמה השלילית שהתחילה בשנת 2001 בפעילות מסוף המטענים. הירידה הדרסטית בפעילות היבוא במסוף משקפת את מצב המשק ואת ההאטה הכלכלית, הוסיף דלאל.

כידוע, חברת "ממן – מסופי מטען וניטול" הינה מפעילת מסוף המטענים בנתב"ג והיא מספקת מכלול שירותי קרקע לייבוא ולייצוא, דרך האוויר, של מדינת ישראל. המסוף מטפל במטענים בהיקף כולל של כ– 280 אלף טון בשנה.