"ממן" מדווחת על ירידה של 53% ברווחיותה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2003

חברת "ממן" מסופי מטען וניטול, מקימת ומפעילת מסוף המטענים בנתב"ג, מדווחת על סיכום תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון של שנת 2003. הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2003 הסתכמו בכ – 76 מיליון שקלים, לעומת כ – 86.8 מיליון שקלים בתקופה המקבילה


00:00 ,13.05.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
חברת "ממן" מסופי מטען וניטול, מקימת ומפעילת מסוף המטענים בנתב"ג, מדווחת על סיכום תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון של שנת 2003. הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2003 הסתכמו בכ – 76 מיליון שקלים, לעומת כ – 86.8 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. קיטון של כ - 12.5%. הקיטון בהכנסות נובע בעיקרו מהפחתת תעריפי החברה ומהקטנת הפעילות בשל המיתון בפעילות המשק. הרווח הנקי של החברה ברבעון הראשון של 2003 הסתכם בכ – 5.36 מיליון שקלים, לעומת כ – 11.5 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. ירידה של כ – 53% הנובעת בין היתר מגידול ניכר בהוצאות עקב הצורך במתן פתרונות אחסון באתרים אחרים למטענים שלא ניתן לשחררם עקב העיצומים והשביתה במכס.

בפעילות מסוף המטענים נרשמה במהלך הרבעון הראשון של 2003 ירידה של 10.7% ביבוא וגידול של 10.5% בהיקף היצוא ברבעון הראשון של שנת 2003 לעומת התקופה המקבילה אשתקד. תנועת מטעני היצוא והיבוא במסוף המטענים במהלך הרבעון הראשון של 2003 הסתכמה בכ – 63.5 אלף טון. קיטון של כ – 0.8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

עוד מדווחת החברה על הקמת מערכת איחסון אוטומטית במסוף המטענים בהיקף השקעה מוערך בכ – 21 מיליון שקלים. על פי ההערכות, הקמת המערכת האוטומטית תושלם במהלך הרבעון האחרון של שנת 2003.

אלי דלאל, מנכ"ל ממ"ן, מציין כי הרבעון הראשון של שנת 2003 ממשיך את המגמה השלילית שהתחילה בשנת 2001 בפעילות מסוף המטענים. הירידה הדרסטית בפעילות היבוא במסוף משקפת את מצב המשק ואת ההאטה הכלכלית, הוסיף דלאל. הגידול בהיקפי היצוא נובע מעליית שערי המט"ח, אשר הופכים את הייצוא לאטרקטיבי היום יותר מבעבר.

אודות ממן :
חברת "ממן – מסופי מטען וניטול" מפעילת מסוף המטענים בנתב"ג מספקת את מכלול שירותי הקרקע לייבוא ולייצוא דרך האוויר של מדינת ישראל ומשרתת את כל חברות התעופה והבלדרות הפועלות בנתב"ג. המסוף מטפל במטענים בהיקף כולל של כ – 280 אלף טון בשנה ומרכז תחת קורת גג אחת את הטיפול בכל סוגי המטענים המיובאים לישראל והמיוצאים ממנה ליעדים בכל רחבי העולם.