ממן מדווחת על רווח נקי של 14.4 מיליון שקלים בתשעת חודשי 2005

הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2005 הסתכם בכ – 14.4 מיליון שקלים, לעומת כ – 14.1 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ –1.5%. ברבעון השלישי של השנה רשמה ממן רווח נקי של 5.2 מליון שקלים. גידול של 4% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2004


00:00 ,16.11.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

עוד מדווחת ממן על גידול משמעותי ברווחי החברות הבנות; נחמה רונן, יו"ר ממן: ממן תשקיע בשנים הקרובות בפיתוח עסקי בהשקעות עתידיות בארץ ובחו"ל
 
חברת ממן מסופי מטען וניטול, מפעילת מסוף המטענים בנתב"ג, מדווחת על תוצאותיה העסקיות לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2005. הכנסות החברה בתקופת הדוח הסתכמו בכ - 270 מיליון שקלים, לעומת כ – 264 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ – 2.5%. ברבעון השלישי של השנה הסתכמו הכנסות החברה בכ – 93.6 מיליון שקל לעומת כ – 94 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2004. קיטון של 0.6%. הגידול בפעילות, נובע בעיקרו מגידול הפעילות של חלק מהחברות הבנות, והוא מותן בשל הקיטון בהיקף פעילות מסוף המטענים.
 
הרווח הנקי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2005 הסתכם בכ – 14.4 מיליון שקלים, לעומת כ – 14.1 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד. גידול של כ –1.5%. ברבעון השלישי של השנה רשמה ממן רווח נקי של 5.2 מליון שקלים. גידול של 4% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2004.
 
סך המאזן המאוחד של החברה ליום 30 בספטמבר 2005 הסתכם בכ – 392.7 מיליון שקלים, קיטון של 2.5% לעומת סך המאזן המאוחד ליום 31 בדצמבר 2004.
 
בפעילות מסוף המטענים נרשם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2005 קיטון של 8% בפעילות וזאת, בשל, בין השאר, ירידה בשיעור של 36.2% בהיקף מטעני הייצוא החקלאי שטופלו במסוף המטענים, וזאת להערכת החברה בעיקר בשל הסטתם לנמלי הים. מגמה זו של הסטת מטענים לנמלי הים עומדת בהיפוך למצב בשנת 2004 בו הוסטו מטענים מנמלי הים אל האוויר בשל העיצומים שחלו בנמלי הים.
 
נחמה רונן, יו"ר ממ"ן, מציינת כי התוצאות העסקיות, מצביעות על יציבות פעילות מסוף המטענים, על שיפור תוצאות החברות הבנות וכן על התחזקות משמעותית של המגזר הלוגיסטי של הקבוצה. "התוצאות, תואמות את אסטרטגיית החברה להרחבת הפעילות לתחומים נוספים, כחלק מההערכות לתחרות הצפויה בתחום המטענים". "במסגרת זו", מציינת רונן, "תשקיע ממן בשנים הקרובות בפיתוח עסקי בהשקעות עתידיות בארץ ובחו"ל ובפיתוח שירותים חדשים, אשר יתנו מענה רחב לצרכים הייעודיים של הלקוחות".