ממן מפטרת עובדים ומפרסמת אזהרת רווח

ממן דיווחה הבוקר לרשות לניירות ערך על הסכם קיבוצי שחתמה עם ההסתדרות וועד העובדים שלפיו תסתיים העסקתם של 30 עובדים קבועים. ההוצאות הכרוכות ביישום ההסכם יסתכמו בכ- 10 מליוני שקלים. עקב כך, צפוייה הרעה משמעותית בדוח הכספי לרבעון הראשון לעומת אשתקד


00:00 ,16.04.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

ממן דיווחה הבוקר לרשות לניירות ערך על הסכם קיבוצי שחתמה עם ההסתדרות וועד העובדים שלפיו תסתיים העסקתם של 30 עובדים קבועים. ההוצאות הכרוכות ביישום ההסכם יסתכמו בכ- 10 מליוני שקלים. עקב כך, צפוייה הרעה משמעותית בדוח הכספי לרבעון הראשון לעומת אשתקד
 
במסגרת הערכותה של חברת ממן להרעה הצפוייה בתוצאותיה העסקיות בעקבות פתיחת ענף מסופי המטען לתחרות, ובעקבות הקיטון בכמויות המטען האווירי, חתמה ממן ערב חג הפסח (11 אפריל) על הסכם קיבוצי מיוחד עם הסתדרות העובדים החדשה וועד העובדים בחברה, במסגרתו נקבע, בין היתר, כי תסתיים העסקתם בחברה של 30 עובדים קבועים.
 
מזכיר החברה, משולם ראובן, דיווח הבוקר לרשות לנירות ערך שההוצאות הכרוכות ביישום ההסכם, בסדר גודל של כ-10 מיליון ש"ח, יבואו לידי ביטוי בדוחות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של השנה, אשר צפוי כי בעקבות כך תחול בהם הרעה משמעותית, בהשוואה לדוחות הכספיים של החברה בתקופה המקבילה אשתקד.
 
את שנת 2005 סיימה חברת ממן עם קיטון של כ-6.2% בהיקף תנועת מטעני הייצוא והיבוא של ממן אשר הסתכמו בשנת 2005 בכ-250 אלף טון. כמו כן, הכנסות ממן גדלו אך קיים קיטון של כ-20% ברווח הנקי בשנת 2005, אשר הסתכם בכ-16 מיליון ₪.
 
נחמה רונן, יו"ר הדירקטוריון של החברה, ציינה לאחרונה בהקשר זה שנוכח החרפת התחרות בענף בו פעילה החברה והשחיקה הנמשכת ברווחיותה, משלימה ממן בימים אלה את ההיערכות לקראת כניסת מפעיל נוסף לתחום שינוע המטענים בנתב"ג והחרפה עתידית נוספת בתחרות בתחום ההובלה האווירית של מטענים.
 
"היערכות זו" הוסיפה רונן, "מתווספת לחיזוק וביסוס פעילותן של החברות הבנות בקבוצה ויישום הידע שנצבר במטרה להמשיך ולהתרחב בתחומים סינרגטיים בחו"ל. פעילות זו תיתן מענה גם לירידה הצפויה בשינוע מטענים בדרך האוויר כחלק ממגמה עולמית, אשר מתאפיינת במעבר תנועת המטענים הגלובלית להובלה ימית".