ממן מציגה גידול של 17% ברווחיה במחצית 2004

חברת ממן רשמה גידול של 13.2% בהכנסותיה ברבעון השני של 2004, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני עמדו הכנסותיה של ממן על 80.357 מליוני ₪, לעומת 70.964 מליוני ₪ ברבעון השני של 2003


00:00 ,15.08.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
חברת ממן רשמה גידול של 13.2% בהכנסותיה ברבעון השני של 2004, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני עמדו הכנסותיה של ממן על 80.357 מליוני ₪, לעומת 70.964 מליוני ₪ ברבעון השני של 2003.

בסוף השבוע פורסמו נתוניה הכספיים החצי שנתיים של חברת ממן. על פי הדוח, חברת ממן רשמה גידול של 13.2% בהכנסותיה ברבעון השני של 2004, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני עמדו הכנסותיה של ממן על 80.357 מליוני ₪, לעומת 70.964 מליוני ₪ ברבעון השני של 2003. מתחילת השנה הציגה ממן גידול של 17% בהכנסותיה והם עמדו על 169.5 מליוני שקלים, לעומת הכנסותיה במחצית הראשונה של 2003, שעמדו על 144.9 מליוני ₪.

בחברת ממן ציינו כי הגידול בהכנסות, מתחילת השנה, נובע מגידול בהיקף פעילות מסוף המטענים ומהכללת פעולתן של חברות בנות חדשות שטרם אוחדו בתקופה המקבילה אשתקד. גידול זה מותן ברבעון השני בשל הקיטון בהכנסות החברה הבת "לוגיסטיקר".

עוד צויין כי בשנת 2004 נמשכה ההאצה בפעילות הכלכלית של המשק הישראלי שתחילתה במחצית השנייה של שנת 2003. מצב זה, בהשוואה למיתון העמוק שנמשך במהלך התקופה המקבילה בשנת 2003,השפיע על הגידול בהיקף תנועת משלוחי היבוא והיצוא אשר טופלו במסוף המטענים בתקופה - בשיעור של כ- 14.7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

עפ"י הדוח, תנועת מטעני היבוא היצוא והשיטעון במסוף המטענים בתקופה הסתכמה ב- 131.6 אלפי טון, וברבעון השני של השנה ב- 61.5 אלפי טון - גידול בשיעור של 14.7% ובשיעור של ,15.7% בהתאמה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

בתנועת מטעני היבוא חל בתקופה גידול בשיעור של ,12.9% וברבעון השני גידול בשיעור של 15.3% בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד. בתנועת מטעני היצוא חל בתקופה גידול בשיעור של ,16.2% וברבעון השני גידול בשיעור של 19.2% בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד. בתנועת מטעני השיטעון - טרנזיט חל בתקופה גידול בשיעור של ,16.8% וברבעון השני קיטון בשיעור של 11.2%בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

משך האחסנה הממוצע של מטעני יבוא הגיע בתקופה ל- 3.4ימי אחסון לטון מטען, בהשוואה ל- 3.3 ימי אחסון לטון מטען בתקופה המקבילה אשתקד.

הוצאות ההפעלה במחצית השנה, הסתכמו ב- 133.4 מליוני ש”ח, וברבעון השני של השנה ב- 64.89 מליוני ש”ח, לעומת 115.7 מליוני ש”ח ו- 57 מליוני ש”ח, בהתאמה, בתקופות המקבילות אשתקד - גידול בשיעור של 15.3% ובשיעור של 13.7%, בהתאמה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד. הגידול בהוצאות ההפעלה בתקופה זו נובע מהוצאות שמקורן בגידול בפעילות מסוף המטענים עקב גידול בכמויות המטען (+14.7%) בתקופה ומהכללת פעולתן של חברות בנות חדשות שטרם אוחדו בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי לפני מימון הסתכם במחצית 2004 ב- 22.1 מליוני ש”ח, וברבעון השני של השנה ב- 8.4 מליוני ש”ח, לעומת 16.6 מליוני ש”ח ו- 7.6 מליוני ש”ח, בהתאמה, בתקופות המקבילות אשתקד - גידול בשיעור של 32.9% ובשיעור של 10.9%, בהתאמה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד. הגידול ברווח התפעולי בתקופה, מוסבר בעיקרו בגידול בפעילות מסוף המטענים ובהתייעלותו, ומהכללת פעולתן של חברות בנות חדשות שטרם אוחדו בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול ברווח מותן בשל הרעה בתוצאותיה העסקיות של חברה בת גדולה.

הרווח לאחר מס הסתכם במחצית 2004 ב- 8.6 מליוני ש”ח, וברבעון השני של השנה ב- 2.9 מליוני ש”ח, לעומת 7.4 מליוני ש”ח ו- 2.17 מליוני ש”ח, בהתאמה, בתקופות המקבילות אשתקד - גידול בשיעור של 16.9% ובשיעור של 35.5% בהתאמה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

חלקה של ממן בתוצאות העסקיות של חברות כלולות - נטו, הסתכם בתקופה ברווח של 409 אלפי ש”ח, לעומת הפסד של 6 אלפי ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד.ממן עושה את המקסימום שהשירות לא יפגע כתוצאה מנפח הפעילות ההולך וגובר במסוף

קובי לוי, מנהל הלקוחות של חברת ממן פנה לקהל לקוחות ממן, לארגון התאגידים של סוכני המכס, למכס, למכון היצוא, לחברות התעופה ולמובילים היבשתיים ובו הוא עידכן שנפח הפעילות במסוף הולך וגובר והם עושים כך שביכולתם על מנת לצמצם במינימום את הפגישה בשירות. זאת בהמשך להודעתו מלפני שבועיים לערך.

"אנו מבקשים לעדכן אתכם שנפח הפעילות ממשיך להתגבר, חברת ממן פועלת בכל המישורים כדי לסגור פערים במתן השירות ,ובכל האמצעים שעומדים לרשותנו. ציבור העובדים והמנהלים בממן תודרך ופועל כמיטב יכולתו על מנת לצמצם למינימום פגיעה בשירות, ובראש וראשונה להבטיח טיפול נאות ומתאים לסוגי המטענים השונים. אנו שבים ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית, וחוזרים ומבקשים מלקוחותינו להתאזר בסבלנות", כתב קובי לוי.