ממן סיימה את 2007 עם רווח נקי של 40 מיליון שקל

זאת לעומת רווח נקי של 15 מיליון בשנת 2006. תנועת מטעני היבוא, היצוא והשטעון במסוף המטענים הסתכמה במהלך שנת 2007 ב-293 אלפי טון


00:00 ,10.03.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

זאת לעומת רווח נקי של 15 מיליון בשנת 2006. תנועת מטעני היבוא, היצוא והשטעון במסוף המטענים הסתכמה במהלך שנת 2007 ב-293 אלפי טון
 
חברת ממן מסופי מטען וניטול פרסמה היום את הדוחות הכספיים עבור הרבעון הרביעי של שנת 2007 וכן סיכום כללי לתקופת פעילות של שנת 2007.
 
לחברת ממן ארבעה תחומי פעילות עיקריים והם מסוף המטענים, שירותים לוגיסטיים, השכרת נדל"ן וכן שירותי תעופה.
 
החברה מדווחת על הכנסות של 453 מיליון שקל במהלך שנת 2007. פעילות מסוף המטענים הכניסה לחברה 212 מיליון שקל, פעילות השירותים הלוגיסטיים הכניסה לחברה 161 מיליון שקל, פעילות הנדל"ן שלה הכניסה כ-11 מיליון שקל ואילו פעילות שירותי התעופה הכניסה לחברה כ-77 מיליון שקל.
 
החברה מדווחת על רווח נקי של כ-40 מיליון שקל במהלך שנת 2007. הרווח הנקי של החברה במהלך הרבעון האחרון של שנת 2007 עמד על כ-13.7 מיליון שקל. זאת לעומת רווח נקי של 15 מיליון בשנת 2006 ורווח של כ-2.85 מיליון שקל במהלך הרבעון האחרון של שנת 2006.
 
החברה מדווחת כי בתחום מסוף המטענים חל בשנת 2007 גידול בהכנסות כתוצאה משינוי בתמהיל המטענים ומעלייה קלה בשיעור של 2% בהיקף תנועת המטענים שטופלו במסוף המטענים. חל גידול של 8.8% בכמות המטען המסחרי וזאת אל מול קיטון בשיעור של 34% בכמויות המטען החקלאי שטופלו במסוף המטענים. החברה מדווחת על רווח תפעולי של 36 מיליון שקל ועל רווח גולמי כ-51 מיליון שקל.
 
החברה מדווחת כי תנועת מטעני היבוא והיצוא והשטעון במסוף המטענים הסתכמה במהלך שנת 2007 ב-293 אלפי טון, ואילו ברבעון האחרון של השנה בכ-81 אלף טון.
 
בתחום השירותים הלוגיסטיים החברה מדווחת על גידול בהכנסות אותו היא מייחסת לגידול בהכנסות של חברת לוגיסטיקר ולוגיסטיקר בונדד וכן מגידול בהכנסות של חברת ארכיב אלפיים. החברה מדווחת על רווח תפעולי של 17 מיליון שקל. הכנסות החברה מתחום השירותים הלוגיסטיים עומד על כ-161 מיליון שקל.
 
בתחום שירותי הנדל"ן החברה דיווחה על רווח תפעולי של 9 מיליון שקל.
 
בתחום שירותי התעופה החברה מדווחת על רווח תפעולי של 2.8 מיליון שקל. החברה מייחסת את הגידול בהכנסות בשנת 2007 בעקבות המיזוג של GHI עם חברת לאופר תעופה.