ממן: רווח נקי של 23.8 מיליון שקל בחציון הראשון של השנה

מחזור ההכנסות של החברה במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה עמד על 235 מיליון שקל. מסתמנת שחיקה ברווחיות פעילות מסוף המטענים של הקבוצה – רווח של 18 מיליון לעומת 21.9 בתקופה המקבילה


00:00 ,13.08.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

מחזור ההכנסות של החברה במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה עמד על 235 מיליון שקל. מסתמנת שחיקה ברווחיות פעילות מסוף המטענים של הקבוצה – רווח של 18 מיליון לעומת 21.9 בתקופה המקבילה
 
קבוצת ממן מסופי מטען וניטול דיווחה על התוצאות הכספיות של החברה לרבעון השני של השנה והן עבור תקופה של שישה חודשים מינואר ועד יוני 2008. על פי התוצאות הכספיות החברה, מחזור ההכנסות שלה במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה עמד על 235 מיליון שקל, בעוד הרווח לפני מסים הגיע ל-38.1 מיליון שקל. יש לציין כי בתקופה המקבילה אשתקד מחזור ההכנסות של החברה הגיע ל-219.5 מיליון שקל כאשר הרווח לפני מסים הגיע ל-33 מיליון שקל.
 
החברה מדווחת כי הרווח הנקי שלה במהלך ששת החודשים הראשונים של שנת 2008 הגיע ל-23.8 מיליון שקל.
 
על פי התוצאות הכספיות של החברה עמדו ההכנסות מפעילות מסוף המטענים במהלך ששת החודשים הראשונים של השנה על 108.5 מיליון שקל והניבו רווח של 18 מיליון שקל. ניתן לראות שחיקה ברווחיות החברה במסגרת פעילות זאת מכיוון שבתקופה המקבילה אשתקד פעילות מסוף המטענים של החברה הכניסה לה 102 מיליון שקל כאשר הרווח עמד על 21.9 מיליון שקל.
 
עוד נציין כי פעילות החברה מהשירותים הלוגיסטיים שהיא מעניקה הכניסו לקבוצת ממן 87.5 מיליון שקל והניבו רווח של 15 מיליון שקל, וזאת לעומת מחזור הכנסות של 79.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד ורווח של 3.8 מיליון שקל.