ממן: 31.7% גידול ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2004

חברת ממן – מסופי מטען וניטול הציגה את הדוחות הכספיים של הרבעון השלישי. עפ"י הנתונים חברת ממן רשמה גידול של 31.7% ברווח הנקי ברבעון השלישי, לעומת הרבעון השלישי של 2003, וגידול של 69.3% ברווח הנקי בתשעת חודשי 2004 לעומת התקופה המקבילה אשתקד


00:00 ,15.11.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
חברת ממן – מסופי מטען וניטול הציגה את הדוחות הכספיים של הרבעון השלישי. עפ"י הנתונים חברת ממן רשמה גידול של 31.7% ברווח הנקי ברבעון השלישי, לעומת הרבעון השלישי של 2003, וגידול של 69.3% ברווח הנקי בתשעת חודשי 2004 לעומת התקופה המקבילה אשתקד

עפ"י הדו"ח, הכנסות ממן הסתכמו בשלושת הרבעונים של 2004 ב- 263,788 אלפי ש”ח, וברבעון השלישי של השנה ב- 94,201 אלפי ש”ח, לעומת 227,836 אלפי ש”ח ו- 82,844 אלפי ש”ח, בהתאמה, בתקופות המקבילות אשתקד - גידול בשיעור של 15.8% ובשיעור של, 13.7% בהתאמה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

הוצאות ההפעלה בתשעת חודשי 2004 הסתכמו ב- 210,206 אלפי ש”ח, וברבעון השלישי של השנה ב- 76,798 אלפי ש”ח, לעומת 180,967 אלפי ש”ח ו – 65,266 אלפי ש”ח, בהתאמה, בתקופות המקבילות אשתקד - גידול בשיעור של 16.2% ובשיעור של, 17.7% בהתאמה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

הרווח לאחר מס הסתכם בתשעת חודשי 2004 ב- 13,657 אלפי ש”ח, וברבעון השלישי של השנה ב- 4,961 אלפי ש”ח, לעומת 10,372 אלפי ש”ח ו – 2,931 אלפי ש”ח, בהתאמה, בתקופות המקבילות אשתקד - גידול בשיעור של 31.7% ובשיעור של 69.3% בהתאמה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

בממן מציינים כי בשנת 2004 נמשכה ההאצה בפעילות הכלכלית של המשק הישראלי שתחילתה במחצית השנייה של שנת. 2003 מצב זה, בהשוואה למיתון העמוק שנמשך במהלך המחצית הראשונה בשנת, 2003 השפיע על היקף תנועת משלוחי היבוא והיצוא אשר טופלו במסוף המטענים בתקופה. בנוסף, העיצומים בנמלי הים הסיטו מטענים מהים אל האוויר, וכתוצאה מהגורמים האמורים חל גידול בהיקף תנועת משלוחי היבוא והיצוא בשיעור של כ - 16.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

תנועת מטעני היבוא היצוא והשיטעון במסוף המטענים בתשעות חודשי 2004 הסתכמה ב - 199.4 אלפי טון, וברבעון השלישי של השנה ב – 67.8 אלפי טון - גידול בשיעור של 16.5% ובשיעור של, 20.3% בהתאמה, בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

בתנועת מטעני היבוא חל בתשעת חודשי 2004 גידול בשיעור של, 14.5% וברבעון השלישי גידול בשיעור של 17.5% בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

בתנועת מטעני היצוא חל בתשעת חודשי 2004 גידול בשיעור של, 22.9% וברבעון השלישי גידול בשיעור של 39.6% בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

בתנועת מטעני השיטעון - טרנזיט חל בתשעת חודשי 2004 קיטון בשיעור של, 18.1% וברבעון השלישי קיטון בשיעור של 53.9% בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד.

משך האחסנה הממוצע של מטעני יבוא הגיע בתשעת חודשי 2004 ל- 3.3 ימי אחסון לטון מטען, בהשוואה ל – 3.1 ימי אחסון לטון מטען בתקופה המקבילה אשתקד.