מנכ"ל אל על: שינויים בחברה כחלק מתהליך התייעלות

חברת אל על מתחילה השבוע בתוכנית רה-ארגון הכוללת, בין היתר, ביטול תקן סמנ"כל מכירות עולמי, ביטול תקן ראש אגף אזורי אפריקה, אסיה והים התיכון וביטלו תקן ראש אגף תכנון וכלכלה. חיים רומנו דיווח כי התהליך נעשה בתיאום עם כל הנוגעים בדבר


00:00 ,18.10.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על מתחילה השבוע בתוכנית רה-ארגון הכוללת, בין היתר, ביטול תקן סמנ"כל מכירות עולמי, ביטול תקן ראש אגף אזורי אפריקה, אסיה והים התיכון וביטלו תקן ראש אגף תכנון וכלכלה. חיים רומנו דיווח כי התהליך נעשה בתיאום עם כל הנוגעים בדבר
 
מנכ"ל אלא על הודיע אתמול כי החברה נדרשת לפעילות אינטנסיבית בכל תחומי העשייה בעיקר בתחום הגדלת ההכנסות בכל תחום פעילות אפשרי, ובמקביל צמצום הוצאות ושיפור כושר התחרות תוך המשך חיזוק הנאמנות של הנוסעים ושיפור מתמיד ברמת השירות.
 
השבוע מתחילה אל על בביצוע שלב נוסף בתהליך ההתייעלות הכולל הערכות מחדש ורה-ארגון בהנהלת החברה. לאחרונה נחתם  הסכם מסגרת עם ועד העובדים של החברה בו הוארך הסכם העבודה לעובדים קבועים והוחלט על תהליך התייעלות מקיף
 
חיים רומנו דיווח כי בכל הקשור להוצאות, החברה נמצאת מזה כשלושה חודשים בתהליך רציף של צמצום הוצאות בכל התחומים ושורה של התייעלויות שאמורות לשפר את כושר התחרות מבלי לפגוע ברמת השירות. הנהלת החברה הציגה לנציגות העובדים את עקרונות תוכנית ההתייעלות כפי שגובשו על ידה.
 
במסגרת ההיערכות מחדש החל תהליך רה-ארגון בהנהלת החברה שסעיפיו העיקריים הם:
 
תקן סמנכ"ל מכירות עולמי יבוטל וסמכויותיו יועברו לסמנכ"ל מסחר וקשרים תעופתיים, תקן ראש אגף אזורי אפריקה אסיה והים התיכון יבוטל, ונציגויות אל על יחולקו מחדש בין שלושה ראשי האגפיים האזוריים, תקן ראש אגף תכנון וכלכלה יבוטל. תכולת התפקיד תוטמע בסמנכ"לויות כספים ומסחר, תפקיד מנהל מכירות סניף ישראל יבוטל, אחד משני התקנים הבכירים בחברת סאן-דור יבוטל, תקן ראש אגף תכנון מסחרי יומר למעמד ראש תחום, תקן ראש אגף מבצעי קרקע יומר לתת אגף במעמד סגן ראש אגף.
 
רומנו דיווח כי תהליך הרה-ארגון נעשה בתיאום מלא עם כל הנוגעים בדבר. "אני מאמין", הדגיש רומנו, "כי לאחר סיום תהליך השינוי, תיטיב החברה להמשיך למצות את פוטנציאל הצמיחה הכלכלית שלה".