אל על מכרה אחזקותיה בממן

החברה מכרה את כלל מניותיה בחברת ממן – כ-25% ממניות ממן – תמורת 15.4 מיליון דולר, זאת על מנת להתמודד עם השלכות משבר הקורונה. ממן תמשיך להעניק לאל על שירותי ניטול עד לסוף שנת 2024


14:24 ,27.05.2020 מאת: מערכת פורט2פורט

חברת אל על הודיעה כי במסגרת הפעולות שהיא מבצעת על מנת להתמודד עם ההשלכות המהותיות של משבר ה״קורונה״ עליהן דיווחה החברה בעבר, חתמה החברה ביום 27 במאי 2020 על הסכם למכירה וכן מכרה את כלל מניותיה בחברת ממן - מסופי מטען וניטול, המהוות כ- 25% ממניות ממן (כולל מניות שנבעו ממימוש כתבי אופציה שהיו לחברה לרכישת 10% ממניות ממן ואשר מומשו בסמוך לפני מועד המכירה).

 

על פי הפרסומים אל על מכרה את אחזקותיה לחברת תעבורה בבעלות משפחת לבנת, אשר מחזיקה כיום כ-66% ממניות ממן.  

 

התמורה הכוללת לחברה בגין מכירת המניות הינה בסך של כ- 15.4 מיליון דולר. אל על העניקה לממן את הזכות להאריך בשנתיים נוספות (עד ליום 31.12.2024), את הסכם המסגרת הקיים בין החברה לממן, לפיו, בין היתר, מספקת ממן לחברה שירותי מסוף לרבות שירותי ניטול, שינוע ואחסון מטענים.