מערכת ניטור אוויר נחנכה בנתב"ג

רשות שדות התעופה חנכה מערכת ניטור אוויר שהוקמה בנתב"ג בעלות של כ- 2 מיליון ש"ח. המערכת כוללת שתי תחנות איסוף ממצאים – במתחם נתב"ג ובבית רבקה שבכפר חב"ד, והיא הוקמה כחלק מהמחוייבות הסביבתית של הרשות לפיתוח טרמינל 3


00:00 ,07.11.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

ממצאי הדו"ח הראשון: ריכוז מזהמים נמוך משמעותית מהמותר לפי התקנים באזור נמל התעופה
 
רשות שדות התעופה חנכה מערכת ניטור אוויר שהוקמה בנתב"ג בעלות של כ- 2 מיליון ש"ח. המערכת כוללת שתי תחנות איסוף ממצאים – במתחם נתב"ג ובבית רבקה שבכפר חב"ד, והיא הוקמה כחלק מהמחוייבות הסביבתית של הרשות לפיתוח טרמינל 3.
 
תפקיד המערכת הוא למדוד את ריכוז המזהמים בנתב"ג ובסביבתו, שמקורם בכלל הפעילות התחבורתית באיזור. התחנות מודדות את ריכוז החלקיקים, תחמוצות חנקן והאוזון באוויר תוך שהן מצוידות במכשור מטאורולוגי בעזרתו ניתן לקבוע את מקורות הזיהום על פי כיוון הרוח ותנאי פיזורם. מערכת הניטור פועלת באופן רציף ומחוברת באופן מקוון למרכז הניטור הארצי של המשרד לאיכות הסביבה.
 
גבי אופיר, מנכ"ל רש"ת מסר כי "מערכת ניטור האויר החדשה שהותקנה בנתב"ג הינה עוד נדבך בבקרת איכות הסביבה בנתב"ג וכלי חשוב נוסף בהידברות עם הקהילה השכנה, הידברות אותה אנו מטפחים במסירות רבה".
 
לאחר כשלושה חודשי פעילות של המערכת, החל מקיץ 2005, החלה היחידה לאיכות הסביבה וקשרי קהילה ברשות שדות התעופה לפרסם את נתוני המערכת בדוחות תקופתיים. הדוחות מתייחסים למזהמים שמקורם בנמל כדוגמת תנועת מטוסים, הרצת מנועים והפעלת החניונים השונים. קיימת אפשרות להבחין בין המקורות הללו לבין מקורות זיהום חיצוניים לשדה, כגון זיהום שמקורו בכביש מספר 1 (כביש ירושלים תל אביב) בהתאם לכיוון הרוח.
 
הדו"ח התקופתי לחודשים אוגוסט – ספטמבר 2005 מצביע על ריכוז מזהמים נמוך משמעותית מהתקנים וניטור רציף לאורך זמן יאפשר לאמוד את "תרומתו" של הנמל לשינויים בריכוז המזהמים באיזור.