מתקן חדש לטיהור שפכים בנתב"ג

מתקן טיהור השפכים שהוקם בנתב"ג בעלות של כ-40 מיליון שקל מבוסס על טכנולוגיה חדשנית לטיהור שפכים. המתקן מיועד לטהר עד 5,250 מ"ק ליום


00:00 ,03.01.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

מתקן טיהור השפכים שהוקם בנתב"ג בעלות של כ-40 מיליון שקל מבוסס על טכנולוגיה חדשנית לטיהור שפכים. המתקן מיועד לטהר עד 5,250 מ"ק ליום
 
מדוברות רשות שדתו התעופה נמסר כי מתקן טיהור השפכים בנתב"ג מטפל בשפכי נתב"ג, התעשייה האווירית ומתחם אל על  תוך שימת דגש על שימוש חוזר מלא בקולחים למטרות חקלאיות ותעשייתיות.
 
המתקן, בשיטת ריאקטור ביו-ממברנלי (MBR), הראשון מסוגו וגודלו, מיועד לטהר עד 5,250 מ"ק ליום, והוא הוקם בעלות של כ-40 מיליון שקל. הפרויקט בוצע בשיטת BOT על ידי חברת מי מנשה מיסודה של חברת מנרב.
 
בניית מתקן טיהור שפכים עצמאי בנתב"ג התאפשרה בעקבות שינוי בתוכנית המתאר לפיתוח נתב"ג (תמ"א 2/4 א). פרויקט המט"ש (מתקן טיהור שפכים) תוכנן ובוצע בשיתוף פעולה עם המשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות ובאחריות מ"מ מנכ"ל רש"ת, מר שמואל קנדל, ומ"מ סמנכ"ל לתכנון והנדסה, מר רפי אלבז.
 
לצורך עמידה בסטנדרטים מחמירים של איכות הקולחים, שהציבו המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות כתנאי להקמת המט"ש בנתב"ג, אימצה רש"ת טכנולוגיה מתקדמת ביותר לטיהור השפכים. איכות הקולחים הגבוהה תנוצל ניצול בלתי מוגבל להשקיית שטחי גינון, שטחים חקלאיים וכתוספת למים במגדלי הקירור במרכז האנרגיה בנתב"ג.
 
מ"מ סמנכ"ל לתכנון והנדסה, רפי אלבז: "השימוש במים המטוהרים לצורכי גינון, חקלאות ומגדלי הקירור הינו בבחינת שימוש יעיל וכלכלי הן בהקצאת מקרקעין והן באספקת מי הקולחים לחקלאות שימוש, אשר יהווה חיסכון משמעותי בצריכת מים שפירים."
 
מ"מ מנכ"ל רש"ת, שמואל קנדל: "הפקת מי הקולחים במט"ש הינה באיכות גבוהה ביותר תוך צריכת שטח נמוכה ואמינות תהליכית משופרת כאשר תשומת לב מיוחדת ניתנה לפיתוח הנופי הכולל גינון וכן לטיפול בניטרול ריחות. פרויקט המט"ש מכניס את נמל התעופה בן גוריון לרשימת שדות התעופה מהמתקדמים בעולם בהם מיושמת טכנולוגיה חדשנית לטיהור שפכים.
 
מתקן טיהור השפכים (הדמיה בתמונה מעל) כולל מערך הולכת שפכים מתורמי שפכים בנתב"ג - טרמינל 1 וטרמינל 3, תעשיה אווירית ומתחם אל-על. כמו כן כולל המתקן מערך השבת קולחים מלא, כולל מאגר בנפח 46 אלפי מ"ק המכוסה ביריעה גמישה (למניעת ציפורים באזור המסלולים), תחנת שאיבה וסעפת צנרת המשתרעת לאורך כ-11 ק"מ ברחבי נתב"ג. פינוי מט"ש נתב"ג הישן יבוצע עם חיבור כל תורמי השפכים ביניהם התע"ש וחברת אל על.