עיצומי המכס גורמים לעיכוב של 40% ממטעני היצוא ו- 30% ממטעני היבוא האווירי

העיצומים של עובדי המכס כוללים האטה מאד משמעותית בתהליך ד' שהוא תהליך שחרור אוטומטי, בו סוכן המכס מקליד את הנתונים, והמחשב, באם לא נתעוררו שאלות מיוחדות, משחרר אוטומטית


00:00 ,20.10.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
"נבדקת האפשרות של הקלות ביצוא בכדי להימנע ככל שניתן לפגוע ביצואנים"
 
מר אבי אדרי, יו"ר ועד עובדי המכס, מוסר כי עקב עיצומי עובדי המכס חלים עיכובים בתנועת המטענים בנמל התעופה.
 
העיצומים של עובדי המכס כוללים האטה מאד משמעותית בתהליך ד' שהוא תהליך שחרור אוטומטי, בו סוכן המכס מקליד את הנתונים, והמחשב, באם לא נתעוררו שאלות מיוחדות, משחרר אוטומטית. בדר"כ 95% מהמטענים עוברים את תהליך ד' ומשתחררים.

לדברי מר אדרי כ- 40% ממטעני היבוא ו- 30% ממטעני היצוא, מעוכבים לבדיקה כאשר תהליך השחרור ייעשה עם גמר העיצומים ללא בדיקה מחודשת.

מר אדרי מציין כי עובדי המכס מנסים לגלות רגישות רבה ככל שניתן ועל כן הם אינם מעכבים מטענים שעיכובם עלול לפגוע בחיי אדם, כגון תרופות, ומטענים בעלי חיי מדף קצרים כמו סחורה חקלאית, לא ביבוא ולא ביצוא. כמו כן, נבדקת האפשרות של הקלות ביצוא בכדי להימנע ככל שניתן לפגוע ביצואנים, הוסיף.