פרוייקט טיהור השפכים של טרמינל 3 יוצא לדרך

מתקן טיהור שפכים חדשני, בעלות של יותר מ-40 מיליון ₪, יוחל בהקמה בנתב"ג בעוד כשבועיים. צו לתחילת עבודת בניית המתקן באזור טרמינל 3 הוצא היום על ידי חטיבת תכנון והנדסה של רשות שדות התעופה עם קבלת ההיתר להקמת המתקן מאת הועדה המחוזית-מחוז מרכז, המשמשת גם כועדה


00:00 ,30.05.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

עלות הפרוייקט – יותר מ-40 מיליון ₪; המתקן מבוסס על טכנולוגיה מתקדמת וקולחי המים יהיו באיכות גבוהה ביותר לשימוש חוזר; לאור מיקומו, רש"ת דאגה לאפיין בפרוייקט גם רמות בניה וגימור גבוהות יחסית, לרבות פיתוח נופי
 
מתקן טיהור שפכים חדשני, בעלות של יותר מ-40 מיליון ₪, יוחל בהקמה בנתב"ג בעוד כשבועיים. צו לתחילת עבודת בניית המתקן באזור טרמינל 3 הוצא היום (30.5.09) על ידי חטיבת תכנון והנדסה של רשות שדות התעופה עם קבלת ההיתר להקמת המתקן מאת הועדה המחוזית-מחוז מרכז, המשמשת גם כועדה המקומית לעניני נתב"ג.
 
היתר הבניה התקבל במשרדי הרשות לאחר כשנה וחצי של המתנה מצידה של הרשות, שהיתה מנועה מלהתחיל את בניית המתקן בלעדי היתר זה. זאת, למרות כל ההכנות וההערכות המוקדמות, שכללו בין היתר, עריכת מכרז לחברה הקבלנית המבצעת ובחירת הזוכה לביצוע הפרוייקט.
 
עם מתן הצו לביצוע העבודות, תחל חברת "מי מנשה", חברת בת של חברת מנרב שזכתה במכרז, בביצוע הפרוייקט.השלמת בניית המתקן צפויה תוך 18 חודשים, תוך מתן תמריצים לחברה המבצעת על כל קיצור נוסף בלוח הזמנים.
 
מכון טיהור השפכים שיוקם בנתב"ג מבוסס על טכנולוגיה מתקדמת לטיהור שפכים. קולחי המתקן יהיו באיכות גבוהה ביותר והם מיועדים לשימוש חוזר להשקיית משטחי הדשאים והצמחייה שבשטחי שדה התעופה, לתוספת מים במגדלי קירור שבמרכז אנרגיה של טרמינל 3 ולהשקיית שטחים חקלאיים. שימושים אלה למי הקולחים יאפשרו חסכון במים שפירים והקטנת מאגרי קולחים.
 
במסגרת פרוייקט זה תקים ותפעיל חברת "מי מנשה", לאורך תקופה של כ-24 שנים, את המתקנים הבאים: מתקן שפכים בשיטת MBRהכולל בריכת חירום;תשתיות הולכת שפכים אל המכון;מאגר קולחים מקורה ותחנת שאיבה;תשתיות קולחים מושבים לחבורי ראשי מערכת במרחב נתב"ג;פתוח היקפי לאתר הפרוייקט לרבות דרך גישה עם גשר על נחל נטוף וגידור;קירוי מתקנים;מערכות אלקטרומכניות שונות;שדרוג מערך תחנות שאיבה קיימות;חיבור למגדלי קירור.