פרסום הדוחות הכספיים של חברת אל על

דירקטוריון חברת אל על הודיע היום עם פרסום הדוחות הכספיים לתקופה שנסתיימה ביום 31 במרץ שנת 2003 כי תוצאות אלה, הן פועל יוצא של ירידה חדה בתנועת הנוסעים לישראל וממנה, כתוצאה מהשפעת מלחמת המפרץ אשר פגעה בחברת אל על, כמו בכל חברות


00:00 ,19.05.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
דירקטוריון חברת אל על הודיע היום עם פרסום הדוחות הכספיים לתקופה שנסתיימה ביום 31 במרץ שנת 2003 כי תוצאות אלה, הן פועל יוצא של ירידה חדה בתנועת הנוסעים לישראל וממנה, כתוצאה מהשפעת מלחמת המפרץ אשר פגעה בחברת אל על, כמו בכל חברות התעופה בעולם.

ההפסד הכולל ברבעון הראשון הסתכם בכ- 33.5 מיליוני דולר לעומת הפסד של 13.5 מיליוני דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות החברה ברבעון הראשון הסתכמו ב- 228.5 מיליוני דולר לעומת 245.9 מיליוני דולר ברבעון המקביל אשתקד.
במקביל, המשיכה חברת אל על בצעדי ההתייעלות בכל רכיבי הפעילות על מנת לצמצם את ההוצאות תוך שמירה על רמת השירות. פעולות אלו אפשרו להקטין את השפעת הירידה בהכנסות של הרבעון .
חרף השינויים הוכנסו חידושים במחלקות היוקרה, שופרו מושבי מחלקת העסקים במטוסי ה-767 והושלמה ההשקה של מחלקת הפלטיניום.

סך המאזן של החברה ליום 31 במרץ 2003, הגיע ל- 1,480 מיליוני דולר , קיטון של 6 מיליוני דולר בהשוואה ליום 31 במרץ 2002 וקיטון של 50 מיליוני דולר בהשוואה ליום 31 בדצמבר 2002.
הפעילות השוטפת של החברה בתקופת הרבעון יצרה תזרים מזומנים שלילי של 35.8 מיליוני דולר לעומת תזרים שלילי של 14.5 מיליוני דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
סך המזומנים ושווי המזומנים לתאריך הדו"ח הסתכמו בכ- 48.5 מיליוני דולר, לעומת כ- 21 מיליוני דולר ברבעון המקביל אשתקד.

דירקטוריון החברה מסר כי תוצאות אלה שאינן תואמות את התקציב כפי שתוכנן , הן פועל יוצא של ירידה חדה בתנועת הנוסעים לישראל וממנה, אשר הגיעה לשפל בחודש מרץ, בו הייתה התנועה נמוכה ב-48% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
דירקטוריון החברה ציין כי ההמתנה הדרוכה לפרוץ המלחמה בעיראק הביאה לירידה תלולה בתנועת הנוסעים בכל העולם ופגעה בכל חברות התעופה, ללא יוצא מן הכלל.
בארה"ב, לדוגמא, הוביל המצב את הממשל לתמוך בחברות התעופה בהיקף של מיליארדי דולרים.
היקף התנועה בנתב"ג ירד ב- 27% בעוד שהירידה באל על היתה בשיעור של 15% . כתוצאה מכך , הגדילה חברת אל על את חלק השוק שלה בשוק הטיסות הסדירות והשכר בנתב"ג מ- 43 אחוז לכ-48 אחוז, ובקרב שוק נוסעי העסקים הגדילה את נתח השוק בשיעור דומה.
החל מ – 1 בינואר 2003 , הורידה המדינה , פעם נוספת , את שיעור השתתפותה בהוצאות האבטחה הישירות והעקיפות של החברה , ל-50% , דבר אשר מגדיל את הוצאות הביטחון של החברה בעוד 8-10 מיליון דולר בשנה.
בד בבד היתה עליה במחיר הדלק הסילוני שגרמה לעלייה בהוצאה של
כ-10 מיליון דולר ברבעון וייסוף השקל הביא לעלייה בהוצאות בסכום של 8.5 מיליון דולר.

בתקופת הדוח חל שיפור ניכר בהכנסות מהטסת מטענים בכ-18.1 אחוז לעומת רבעון מקביל אשתקד, כתוצאה מגידול בכמויות המטענים שהוטסו ובגידול בהכנסה הממוצעת לטון.
חברת אל על הגדילה את נתח השוק במטענים בכ- 6.5 אחוז לעומת התקופה המקבילה אשתקד

מחברת אל על נמסר כי למרות המשבר הקשה בתנועת הנוסעים, החליטה החברה להמעיט בביטול טיסות ולקיים קשר אווירי רציף על מנת לשמר נאמנות לקוחותיה.