צי המטוסים של חמשת המובילים הישראלים מונה 53 מטוסים

לחברת אל על 35 מטוסים, לארקיע 9 מטוסים ואילו לחברת ישראייר 7 מטוסים. צי המטוסים של חברת ק.א.ל כולל שני מטוסי מטען של בואינג. הגיל הממוצע של צי המטוסים של המובילים הישראלים הוא כ-15 שנה


00:00 ,14.03.2007 מאת: מערכת פורט2פורט

לחברת אל על 35 מטוסים, לארקיע 9 מטוסים ואילו לחברת ישראייר 7 מטוסים. צי המטוסים של חברת ק.א.ל כולל שני מטוסי מטען של בואינג. הגיל הממוצע של צי המטוסים של המובילים הישראלים הוא כ-15 שנה
 
רשות התעופה האזרחית דיווחה היום על מצבת צי המטוסים של המובילים הישראליים. 
על פי הדו"ח, בסוף ינואר 2007 מנה צי המטוסים של חמשת המובילים הישראלים (אל על, סנדור, ארקיע, ישראייר וק.א.ל) 53 מטוסים מהם 47 מטוסי נוסעים, חמישה מטוסי מטען ומטוס אחד יסיב. הצי כלל 43 מטוסי סילון, שיוצרו על ידי חברת בואינג, ו- 10 מטוסי טורבו פרופ (אי.טי.אר ודאש). 
 
על פי הדו"ח, במהלך השנים האחרונות נרשם גידול משמעותי בצי מטוסי הסילון בתצורת נוסעים, ובקיבולת המושבים המצרפית של מטוסים אלה. לעומת זאת, למספר המטוסים ולקיבולת המושבים המצרפית של צי מטוסי הטורבוטרופ, המשמש בעיקר להובלה פנים ארצית, נרשמה ירידה משמעותית בהשוואה למספרם בתחילת העשור. מספר המטוסים והקיבולת של צי מטוסי המטען (כולל המטוסים היסיבים) נותר ללא שינוי בהשוואה למספרם בתחילת שנות האלפיים.
 
הגיל הממוצע של צי המטוסים של המובילים הישראלים הוא כ-15 שנים, כאשר הגיל הממוצע של מטוסי הנוסעים- כ-14 שנים ושל מטוסי המטען כ-27 שנים. בפרספקטיבה בינ"ל הגיל הממוצע של צי המטוסים כיום גבוה מעט מהגיל הממוצע של החברות האמריקאיות וגבוה משמעותית מהגיל הממוצע של החברות האירופאיות.
 
המטוסים הוותיקים ביותר בצי הם 6 מטוסים מדגם בואינג 747-200, שיוצרו בסוף שנות השבעים ובתחילת שנות השמונים. כשליש מהצי הוא של מטוסים חדישים, שיוצרו לפני פחות מעשר שנים, כאשר המטוסים החדישים ביותר הם: ארבעה מטוסים מדגם בואינג 777, שיוצרו בשנים 2001 ו- 2002 ומטוס בואינג 737, שיוצר בשנת 2003.
 
הדו"ח מעדכן כי צי המטוסים של המובילים הישראלים עבר בין שנת 1999 לשנת 2003 תהליך שדרוג משמעותי. במהלך אותה תקופה, נקלטו 18 מטוסים חדישים, כשמקביל הוצאו משימוש 19 מטוסים בגיל מתקדם.
 
צי המטוסים של חברת אל על מונה 35 מטוסים מתוצרת חברת בואינג בהם 31 מטוסי נוסעים, מטוס יסיב ושלושה מטוסי מטען. 27 מטוסים הם בבעלות החברה ושמונה מטוסים חכורים. במהלך שנת 2006 נוספו לצי החברה שלושה מטוסי נוסעים חכורים ובמקביל נגרעו מהצי מטוס נוסעים חכור מדגם בואינג 747-400 ומטוס יסיב מדגם בואינג 747-200. במהלך שנת 2007, חברת אל על צפויה לקלוט שני מטוסי בואינג 777 חדשים ולהוציא מצי המטוסים שלה מספר מטוסים מדגם בואינג 767 ובואינג 757.
 
בפרספקטיבה בינ"ל הגיל הממוצע של צי המטוסים של חברת אל על (כ-14 שנים)  והגיל הממוצע של צי מטוסי הנוסעים של החברה (כ-13 שנים) גבוה משמעותית מהגיל הממוצע של החברות הזרות המפעילות טיסות סדירות לישראל וממנה (כ- 10 שנים). פערים אלה צפויים להצטמצם עם קליטת שני מטוסי הבואינג 777 החדשים והוצאה מהצי של מטוסים בגיל מתקדם יחסית.
 
צי המטוסים של חברת ארקיע מונה תשעה מטוסי נוסעים הנמצאים בבעלותה - שלושה מטוסי בואינג 757 וששה מטוסי טורבופרופ (4 מטוסים מדגם אי.טי.אר 72 ו- 2 מטוסים מדגם דאש 7). הגיל הממוצע של מטוסי החברה הוא 14 שנים.
 
צי המטוסים של חברת ישראייר מונה 7 מטוסי נוסעים - שני מטוסים חכורים מדגם בואינג 757, מטוס חכור מדגם בואינג 767 וארבעה מטוסי טורבו פרופ בגיל מתקדם הנמצאים בבעלותה (מדגם אי.טי.אר 42). במהלך התקופה הקרובה החברה צפויה לקלוט שני מטוסים חכורים מדגם  איירבס 320, שיחליפו את מטוסי הבואינג 757.
 
צי המטוסים של חברת ק.א.ל כולל שני מטוסי מטען מדגם בואינג 747-200 בגיל מתקדם, הנמצאים בבעלותה. מטוס מטען שלישי שהיה חכור נגרע מצי המטוסים של החברה בסוף שנת 2004. 
 
מובילים אוויריים ישראלים- צי המטוסים המאושר ע"י רשות התעופה האזרחית, ינואר 2007

הערות

כמות

תצורה

חברה/דגם

 

 

 

 

 

 

 

אל על (כולל סאן דור)

 

4

נוסעים

בואינג 747-400

מטוס נוסף מודמם

1

יסיב

בואינג  200 –747

 

3

מטען

בואינג  200 –747

 

4

נוסעים

בואינג 777

שלושה מטוסים חכורים

9

נוסעים

בואינג 767

שני מטוסים חכורים

6

נוסעים

בואינג 757

שלושה מטוסים חכורים

6

נוסעים

בואינג  800 -737

 

2

נוסעים

בואינג  700 -737

 

 

 

 

 

 

 

ארקיע

 

3

נוסעים

בואינג 757

 

4

נוסעים

אי.טי.אר 72

 

2

נוסעים

דש 7

 

 

 

 

 

 

 

ישראייר

שני המטוסים חכורים

2

נוסעים

בואינג 757

מטוס חכור

1

נוסעים

בואינג 767

 

4

נוסעים

אי.טי.אר 42

 

 

 

 

 

 

 

ק.א.ל

 

2

מטען

בואינג 747-200