קיטון של 20% ברווח הנקי של ממן לשנת 2005

לפי הדו"חות מתגלה קיטון של כ-6.2% בהיקף תנועת מטעני הייצוא והיבוא של ממן אשר הסתכמו בשנת 2005 בכ-250 אלף טון. הכנסות החברה גדלו אך קיים קיטון של כ-20% ברווח הנקי אשר הסתכם בכ-16 מיליון ש"ח


00:00 ,13.03.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

לפי הדו"חות מתגלה קיטון של כ-6.2% בהיקף תנועת מטעני הייצוא והיבוא של ממן אשר הסתכמו בשנת 2005 בכ-250 אלף טון. הכנסות החברה גדלו אך קיים קיטון של כ-20% ברווח הנקי אשר הסתכם בכ-16 מיליון ש"ח 
 
חברת "ממן מסופי מטען וניטול" מפעילת מסוף המטענים בנתב"ג, מפרסמת את הדוחות הכספיים לסיכום שנת 2005. מהדוחות עולה כי במהלך שנת 2005 חל קיטון של כ-6.2% בהיקף תנועת מטעני הייצוא והיבוא של החברה, אשר הסתכמו  בכ-250 אלף טון לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
 
מדוחות ממן עולה כי הרווח הנקי של החברה בשנת 2005 לעומת הרווח הנקי בסיכום שנת 2004 צנח בכ-20% והסתכם בכ-16 מיליון שקל, הכנסות החברה הסתכמו במהלך השנה בכ-365.5 מיליון שקל, לעומת 355.4 מיליון שקל בשנת 2004, גידול של כ-2.9%. לעומת זאת רווחיות החברה צנחה בכ-23%. הכנסות החברה ברבעון הרביעי של 2005 הסתכמו בכ-95.3 מליון שקל, גידול של כ- 4.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
 
נחמה רונן, יו"ר ממן: "הקבוצה תרחיב בשנים הקרובות את פעילותה בתחומים סינרגטיים בחו"ל לאור התחזקות פעילות החברות הבנות והצורך במענה למגמה העולמית הגוברת של מעבר שינוע בינלאומי מהאוויר להובלה ימית"

אלי דלאל, מנכ"ל ממן, מציין כי הגידול בהכנסות נובע בין השאר מהגידול בהיקף הפעילות של חלק מהחברות הבנות הכוללות את לוגיסטיקר, ממן אוויאיישן, ארכיב אלפיים, גב-ים-ממן, ו-MEL הפועלת בחו"ל. אלי דלאל מוסיף עוד כי למרות הגידול בהכנסות החברה חלה ירידה משמעותית ברווחיות עקב החרפת התחרות בענף שינוע המטענים והלוגיסטיקה.
 
הרווח התפעולי לפני מימון הסתכם בשנת 2005 בכ-34.3 מיליון שקל לעומת רווח תפעולי של כ-41.6 מיליון שקל בשנת 2004. ירידה של כ-17.7%. סך המאזן המאוחד של החברה בסוף דצמבר 2005 הסתכם בכ-414 מיליון שקל, גידול של כ-2.8% לעומת סך המאזן בסוף שנת 2004.
 
נחמה רונן, יו"ר הדירקטוריון של החברה, אמרה: "הקבוצה תרחיב בשנים הקרובות את פעילותה בתחומים סינרגטיים בחו"ל לאור התחזקות פעילות החברות הבנות והצורך במענה למגמה העולמית הגוברת של מעבר שינוע בינלאומי מהאוויר להובלה ימית".

רונן מציינת כי נוכח החרפת התחרות בענף בו פעילה החברה והשחיקה הנמשכת ברווחיותה, משלימה ממן בימים אלה את ההיערכות לקראת כניסת מפעיל נוסף לתחום שינוע המטענים בנתב"ג והחרפה עתידית נוספת בתחרות בתחום ההובלה האווירית של מטענים. היערכות זו מוסיפה רונן, אשר כללה שיפור והגדלת מערך ומגוון השירותים, השקעות בטכנולוגיות מתקדמות והתייעלות, מתווספת לחיזוק וביסוס פעילותן של החברות הבנות בקבוצה ויישום הידע שנצבר במטרה להמשיך ולהתרחב בתחומים סינרגטיים בחו"ל.  פעילות זו מדגישה רונן, תיתן מענה גם לירידה הצפויה בשינוע מטענים בדרך האוויר כחלק ממגמה עולמית, אשר מתאפיינת במעבר תנועת המטענים הגלובלית להובלה ימית.