רווחי שיא לאל על בתשעת החודשים של שנת 2005

הרווח הנקי ברבעון השלישי גדל ב- 10% והסתכם בכ- 52 מיליון $, לעומת 47 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד; בתשעת החודשים של שנת 2005 נרשם רווח שיא של 63.6 מיליון דולר; בהיבט המטען הנתונים מצביעים דוקא על נסיגה


00:00 ,24.11.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

הרווח הנקי ברבעון השלישי גדל ב- 10% והסתכם בכ- 52 מיליון $, לעומת 47 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד; בתשעת החודשים של שנת 2005 נרשם רווח שיא של 63.6 מיליון דולר; בהיבט המטען הנתונים מצביעים דוקא על ירידה של 2% בטון המטען שהוטס ביבוא ועל 10% בטון המטען שהוטס ביצוא בתשעת חודשי 2005
 
פרופסור ישראל ( איזי ) בורוביץ יו"ר אל על וחיים רומנו מנכ"ל אל על הציגו היום את הדוחות הכספיים של החברה לרבעון השלישי של שנת 2005. 
 
אסטרטגיית "אל על 2010", הדגישו השניים, מכוונת לחדשנות ויוזמה עסקית, מצוינות תפעולית, קפיצת מדרגה בטיפול בלקוח, הצטיידות, הרחבת המטען והתחזוקה, וטיפוח המשאב האנושי במקביל לשיפור משמעותי בתוצאות הכספיות, באופן שיעמיד את אל על בשורה אחת עם חברות תעופה מובילות בעולם.
 
ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2005 הסתכמו בכ- 485.2 מיליון $ - גידול של 17% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הגולמי הסתכם בכ- 144 מיליון $ - גידול של כ- 20% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי הסתכם בכ- 52.2 מיליון $, גידול של כ- 10% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים של שנת 2005 נרשם רווח שיא של 63.6 מיליון דולר.
 
ההכנסות צמחו בכ- 17% ברבעון והסתכמו בכ- 485 מיליון $, לעומת כ- 414 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע בעיקר מעליה במספר הנוסעים שהטיסה אל על, מעליה בהכנסה לנוסע/ק"מ, מהגדלת נתח השוק של החברה מכ- 41% ברבעון המקביל לכ- 42% ברבעון המדווח ומגידול ניכר בשיעור התפוסה מכ- 81% לכ- 83%.
 
הרווח הגולמי ברבעון צמח בכ- 20% והסתכם בכ- 144 מיליון $, שיעור של כ- 30% מהמחזור, לעומת כ- 119 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד, שיעור של כ- 29%. הוצאות הדלק, שהינן מרכיב מהותי ביותר בהוצאות החברה, גדלו ברבעון באופן ניכר כתוצאה מהמשך עליית מחיר הדס"ל והיוו כ- 23% מהמחזור לעומת כ- 20% ברבעון המקביל אשתקד. מחיר הדס"ל התייקר בשיעור ממוצע של כ- 43% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. העליות החדות במחירי הדלק בלבד הוסיפו להוצאות החברה, לפני גידור, כ- 50 מיליון $ ברבעון, לא כולל גידול בפעילות ביחס לרבעון המקביל פעולות הגידור בהן נקטה ההנהלה חסכו ברבעון השלישי כ- 23 מיליון $ בעלויות הדלק.
 
הרווח התפעולי הסתכם בכ- 65 מיליון $, שיעור של כ- 13.3%, לעומת רווח תפעולי בסך כ- 52 מיליון $ ברבעון המקביל אשתקד, שיעור של כ- 12.5%.
 
יתרת המזומנים והפיקדונות ליום 30 בספטמבר 2005 הסתכמה בכ- 249 מיליון $, לעומת כ- 153 מיליון $ בסוף שנת 2004.
 
ההון העצמי ליום ה- 30 בספטמבר 2005 הסתכם בכ- 270 מיליון $, גידול של כ- 48% מתחילת השנה.
 
דוקא בהיבט המטען הנתונים מראים על נסיגה מסויימת. על פי הדוח, בחודשי ינואר-ספטמבר הטיסה החברה 95 אלף טון ביבוא לעומת 97 אלף טון בתקופה המקבילה אשתקד – ירידה של 2%. לעומת זאת ביצוא חלה ירידה של 10% בטונאז' כך שבתשעת חודשי 2005 הטיסה אל על 132 אלף טון מטען לעומת 146 אלף טון בתקופה המקבילה אשתקד.
 
גם במשקל בטונות של מטען מוטס בתשלום, במכפלת המרחק המוטס (RTK) חלה נסיגה. עפ"י הנתונים בחודשי ינואר-ספטמבר 2005 הטיסה החברה 641 מליוני טון-ק"מ מטען מוטס, לעומת 724 מליוני טון-ק"מ מוטס בתקופה המקבילה אשתקד – ירידה של 12%.
 
 
בורוביץ: רווחי החברה ישמשו למימון ההשקעות העתידיות של החברה ולפיתוחה
 
פרופסור ישראל (איזי ) בורוביץ ציין היום כי חוסנה הכלכלי, של החברה מאפשר לנו להשקיע בכדי להוביל את החברה להגשמת חזונה. "רווחי החברה ישמשו למימון ההשקעות העתידיות של החברה ולפיתוחה", אמר. לדבריו, נחתמה עסקת רכש של שני מטוסי 777, הוחלט על החלפת מושבי עסקים בחלק מהמטוסים והשקעה בשירות ובמוצר לסגמנט העסקי. הוא ציין שבסה"כ בוחנת החברה השקעות בסך של למעלה מ- 320 מיליון$ בשנתיים הקרובות למימון פעילויות אלה.
 
"היום אנחנו מחויבים לפעול לחיזוק פעילותינו מבית ופעילותינו העסקית הגלובלית, להפוך את ישראל ל- HUB, ע"י ניצול נכון של טרמינל 3 המאפשר תחרות עם שדות תעופה אחרים באזור ולפתח את אל על כחברה גלובלית", סיכם בורוביץ'.
 
 
רומנו: אנו צופים גידול של כ-5% בשנה לשוק כולו בממוצע בעשור הקרוב
 
חיים רומנו, מנכ"ל אל על, מסר כי יכולתה של אל על להציג רווחיות מתמשכת הינה תוצאה של הקפדה על המשך שיפור השירות והמוצר, פעילות נחושה להגדלת התנועה התפוסה והיצע המושבים, וכל זאת אל מול חברות התעופה הרבות הפוקדות את הארץ, באופן ישיר ועקיף.
 
רומנו ציין שההכנסות מהטסת נוסעים ברבעון השלישי גדלו בכ- 23%, החברה שיפרה את שיעור התפוסה לכ- 83%. היצע המושבים של החברה גדל ב- 9% ובכך הגדילה אל על את חלקה בשוק ב- 2%. לדבריו, תנועת התיירות הנכנסת הכוללת לישראל גדלה ב19.8% ברבעון בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד . "אנו צופים גידול של כ-5% בשנה לשוק כולו בממוצע בעשור הקרוב".
 
חיים רומנו ציין כי הסגמנט העסקי בחברה מהווה את אחד ממנועי הצמיחה של החברה, והם שמים דגש מיוחד בטיפול בצרכיהם המיוחדים של נוסעי הפרימיום.
 
רומנו ציין הישג נוסף ברבעון זה: שמירה על רמת דיוק מבצעי העומד על כ- 80% הישג, המציב את אל על, לדברי רומנו, בצמרת חברות התעופה האירופאיות.
 
 
ניסים מלכי: תזרים המזומנים ויתרת השיא לסוף הרבעון מצביעים על חוסנה הפיננסי של החברה
 
מר ניסים מלכי, סמנכ"ל הכספים מסר: "זהו רבעון נוסף בו רושמת החברה רווח תפעולי ונקי בשיעור מרשים בכל קנה מידה ובמיוחד בעולם התעופה. השכלנו להגדיל את ההכנסות ולתפעל את החברה בשיעור הוצאות על המחזור נמוך יותר במרבית מרכיבי ההוצאה למעט בתחום הדלק. גם בנושא זה הצלחנו ליישם מדיניות ניהול סיכונים וגידורים אשר הוכיחה את עצמה ומשמשת מודל לחיקוי על ידי חברות תעופה רבות בעולם. תזרים המזומנים ויתרת השיא לסוף הרבעון מצביעים על חוסנה הפיננסי של החברה וישמשו בוודאי לתנופת פיתוח החברה לרווחת הלקוחות, העובדים ובעלי המניות"