רשות התעופה האזרחית: צי המטוסים הישראלי מונה 53 מטוסים

הגיל הממוצע של צי המטוסים של המובילים הישראלים הוא כ-15 שנים, ויש לו השלכות על הפגיעה באיכות הסביבה. המובילה הבולטת היא אל על עם צי של 36 מטוסים הכולל 3 מטוסי מטען ומטוס יסיב אחד


00:00 ,26.03.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

הגיל הממוצע של צי המטוסים של המובילים הישראלים הוא כ-15 שנים, ויש לו השלכות על הפגיעה באיכות הסביבה. המובילה הבולטת היא אל על עם צי של 36 מטוסים הכולל 3 מטוסי מטען ומטוס יסיב אחד
 
רשות התעופה האזרחית במשרד התחבורה מדווחת היום על צי המטוסים של המובילים הישראלים. על פני נתוני רשות התעופה האזרחית ב-31 בינואר 2008 מנה צי המטוסים של חמשת המובילים הישראלים- 53 מטוסים- 47 מטוסי נוסעים, חמישה מטוסי מטען ומטוס יסיב. הצי כלל 41 מטוסי סילון, שיוצרו ע"י חברת בואינג, 2 מטוסי סילון שיוצרו ע"י חברת איירבס ו-10 מטוסי טורבו פרופ (אי.טי.אר ודאש).
 
צי המטוסים של המובילים הישראלים קובע את פוטנציאל ההיצע המצרפי לנוסעים ולמטען של אותם מובילים, כאשר במהלך השנה האחרונה לא נרשם גידול בצי המטוסים והשינויים בקיבולת המושבים והמטען המצרפית היו קטנים יחסית. אי הגדלת צי המטוסים והקיבולת הוא אחד הגורמים העיקריים לירידת חלק השוק המצרפי של החברות הישראליות מסה"כ תנועת הנוסעים והמטען הבינ"ל בנתב"ג.
 
הגיל הממוצע של צי המטוסים של המובילים הישראלים הוא כ-15 שנים, כאשר הגיל הממוצע של מטוסי הנוסעים- כ-13 שנים ושל מטוסי המטען כ-28 שנים. בפרספקטיבה בינלאומית, הגיל הממוצע של צי המטוסים כיום גבוה מעט מהגיל הממוצע של החברות האמריקאיות וגבוה משמעותית מהגיל הממוצע של החברות האירופאיות.
 
המטוסים הוותיקים ביותר בצי הם 6 מטוסים מדגם בואינג 747-200, שיוצרו בסוף שנות השבעים ובתחילת שנות השמונים. כשליש מהצי הוא של מטוסים חדישים, שיוצרו לפני פחות מעשר שנים, כאשר המטוסים החדישים ביותר הם: שני מטוסים מדגם בואינג 777, שיוצרו בשנת 2007, ומטוס בואינג 737, שיוצר בשנת 2003.
 
לגיל הממוצע של צי המטוסים יש השלכות על הפגיעה באיכות הסביבה מצד ענף ההובלה האווירית, היות ומטוסי הדור החדש רועשים פחות וחסכוניים יותר בצריכת דלק ממטוסים בגיל מתקדם. כמו כן, לחסכון בצריכת הדלק, הנגזר משימוש במטוסים חדישים, יש השלכות משמעותיות על ההוצאות התפעוליות במהלך השנים האחרונות, בהן נרשמו עליות חדות במחירי הדלק הסילוני.
 
צי המטוסים של חברת אל על מונה 36 מטוסים מתוצרת חברת בואינג- 32 מטוסי נוסעים, מטוס יסיב ושלושה מטוסי מטען. 29 מטוסים הם בבעלות החברה ושבעה מטוסים חכורים. במהלך שנת 2007 נוספו לצי החברה שני מטוסי נוסעים מדגם בואינג 777 ובמקביל נגרעו מהצי שני מטוסים מדגם בואינג 757. במהלך שנת 2008, חברת אל על צפוייה לקלוט מספר מטוסי בואינג חדשים וכפי הנראה להוציא מצי המטוסים שלה מספר מטוסים בגיל מתקדם.
 
בפרספקטיבה בינלאומית הגיל הממוצע של צי המטוסים של חברת אל על (כ-14 שנים)  והגיל הממוצע של צי מטוסי הנוסעים של החברה (כ-13 שנים) גבוהים משמעותית מהגיל הממוצע של החברות הזרות המפעילות טיסות סדירות לישראל וממנה (כ-11 שנים). פערים אלה צפויים להצטמצם עם קליטת מטוסים חדשים והוצאה מהצי של מטוסים בגיל מתקדם יחסית. ראוי לציין שאחד המאפיינים המייחדים את חברת אל על כחברה עם היקף פעילות משמעותי, שאינה מוגדרת כחברת ,Low Costהוא שימוש בצי מטוסים של יצרן אחד בלבד. 
 
צי המטוסים של חברת ארקיע מונה שמונה מטוסים נוסעים הנמצאים בבעלותה - שני מטוסי בואינג 757 וששה מטוסי טורבופרופ (4 מטוסים מדגם אי.טי.אר 72 ו- 2 מטוסים מדגם דאש 7). הגיל הממוצע של מטוסי החברה הוא כ-13 שנים.
 
צי המטוסים של חברת ישראייר מנה ב-31 לינואר 2008 שבעה מטוסי נוסעים - שני מטוסים חכורים מדגם איירבס 320, מטוס חכור מדגם בואינג 767 (נגרע מהצי בתחילת פברואר) וארבעה מטוסי טורבו פרופ בגיל מתקדם הנמצאים בבעלותה. (מדגם אי.טי.אר 42). הגיל הממוצע של מטוסי החברה הוא כ- 18 שנים.
 
צי המטוסים של חברת ק.א.ל כולל שני מטוסי מטען מדגם בואינג 747-200 בגיל מתקדם, הנמצאים בבעלותה. הגיל הממוצע של מטוסי החברה הוא כ-28 שנים.