רש"ת מגיבה לדו"ח מבקר המדינה: מקדמת פרויקטים בתחום הבטיחות

מציינת כי היא מיישמת את המלצות ה-ICAO ה-FAA, ועדת לפידות והחוקר הראשי ומקציבה סכום של 2.7 מיליארד שקל לכך. דו"ח המבקר: למרות שחלפו שנתיים 15 מתוך 75 המלצות ועדת לפידות לא יושמו ו-31 יושמו חלקית


00:00 ,14.09.2010 מאת: מערכת פורט2פורט

מציינת כי היא מיישמת את המלצות ה-ICAO ה-FAA, ועדת לפידות והחוקר הראשי ומקציבה סכום של 2.7 מיליארד שקל לכך. דו"ח המבקר: למרות שחלפו שנתיים 15 מתוך 75 המלצות ועדת לפידות לא יושמו ו-31 יושמו חלקית
 
רשות שדות התעופה הגיבה על דו"ח מבקר המדינה שבחן את התנהלותה של רשות שדות התעופה וציינה כי כפי שקבע דו"ח מבקר המדינה, רש"ת מקדמת בשנים האחרונות באינטנסיביות רבה פרויקטים בתחום הבטיחות. עוד נמסר כי רש"ת מיישמת את המלצות ה-ICAO ה- FAA, ועדת לפידות והחוקר הראשי. ברש"ת מציינים כי כל ההמלצות אותן ניתן היה לבצע בלוח זמנים קצר בוצעו - והמלצות שביצוען מורכב יותר נמצאות בתהליך ביצוע. מועצת הרשות אישרה סכום של 2.7 מיליארד שקל לצורך יישום ההמלצות והרשות עומדת בלוחות הזמנים המתוכננים לביצוע.
 
ברש"ת מציינים עוד כי כמה מהפרויקטים הנוגעים לבטיחות של נתב"ג הם פרויקטים גדולים וביצועם נמשך כמה שנים, וממסמכי רשת עולה כי אף מתארך עקב הצורך באישורים מגורמים שונים, בהם משרד התחבורה, משרד האוצר, חיל האוויר, מוסדות התכנון ורת"א, ובתיאומים עם גורמים אלה. יתר על כן, נוצר פיגור בתהליכי קבלת ההחלטות והתכנון של הפרויקטים האמורים, כיוון שבעת הקמת טרמינל 3 ניתנה עדיפות לבניית הטרמינל והשירותים הנלווים בתוכו ולא לפרויקטים בתחום הבטיחות.
 
מרש"ת נמסר עוד כי היא מסרה למשרד למשרד מבקר המדינה במענה לטיוטת חוות הדעת בדצמבר 2009 ובמאי 2010 כי מאמן המכ"מ לפקחים החל לפעול בדצמבר 2009; פיתוח המסלולים להסעת מטוסים מצוי בעיצומו, ועל פי התכנון הוא יושלם עד סוף שנת 2013; פרויקט הארכת מסלול 03-21 יחל ביוני 2010; מערכת ILS למסלול 12 נמצאת בשלבי תכנון אחרונים, ומערכת ILS למסלול 21 היא חלק מפרויקט שדרוג המסלולים; מערכת ILSבמסלול 30 בתהליך LDA הותקנה ונמצאת בתהליך אישור; נחתם חוזה עם ספק של מערכת מכ"ם לשליטה קרקעית, ועל פי התכנון השימוש בה יחל בשנת 2011. כמו כן רת"א אימצה את רשת WGS84, והיום היא הרשת הסטנדרטית של ישראל.
 
עוד נמסר מרש"ת כי במסגרת הצעדים לשיפור הבטיחות וכחלק מהפרויקטים הגדולים המתוכננים נמצא בעיצומו פרוייקט בניית מגדל פיקוח חדש בנתב"ג בעלות של 100 מיליון שקל ופרויקט שדרוג מערך המסלולים בהשקעה של 760 מיליון שקל.
 
עוד ציינו ברש"ת כי הרשות גיבשה תוכנית מקיפה להכשרה ושיפור מיומנותם המקצועית של פקחי הטיסה, וכי תוכנית ההדרכה מבוססת על תכניות ההדרכה של ה- FAA וכוללת: הכשרת בעלי תפקידים, שיפור אימוני הסימולטור המתבצעים ב-NAV-CANADA-, רענון ממוחשב לכשירות מבצעית, ימי הדרכה וימי עיון. כמו כן במסגרת תכנית ההדרכה מקבל כל פקח הדרכות אישיות ממוחשבות, לרענון כשירותו המבצעית.
 
עוד ביקשו לציין ברש"ת כי הותקנה התקנת מערכת תיאום מידע מבצעי (מתמ"מ) המאפשרת עדכון מידע מבצעי בזמן אמיתי בכל עמדות הפעילות וללא צורך בתקשורת טלפונית וכן הפצת מידע מבצעי אוטומטי באמצעים אלקטרוניים לכל עמדות הפיקוח והבקרה הרלוונטיות למצב אווירי נתון. כמו כן הוקמה ברש"ת חטיבת בטיחות שתפקידה לרכז את מכלול תחומי הבטיחות ברש"ת.
 
ממשרד התחבורה נמסר כי מנכ"ל המשרד, מר יעקב גנות, הורה לקיים הליך יסודי ומעמיק לטיפול בכל הממצאים שהתגלו בביקורת בנושא בטיחות בתעופה האזרחית. "משרד התחבורה יפיק את כל הלקחים הנדרשים וכבר החל בתיקון מיידי של כל הליקויים שצוינו בדוח. מנכ"ל משרד התחבורה מקיים מעקב שוטף אחר תיקון הליקויים ואופן הטיפול בהם על ידי כל הגורמים המבוקרים".
 
נציין כי בדו"ח מבקר המדינה שהתפרסם אתמול מציין כי מבקר המדינה, השופט בדימוס מיכאל לינדנשטראוס, כי הדוח מעלה ליקויים רבים וכבדי משקל בתחום התעופה האזרחית. "נמצא כי למרות ליקויי הבטיחות שצוינו בדוחות ביקורת של ועדות וגורמים מקצועיים בארץ ובחו"ל, לא פעלו, לדאבון הלב, משרדי הממשלה הנוגעים בדבר כנדרש לשיפור בטיחות התעופה בישראל. הדבר חמור בפרט, כי חיי נוסעים בתעופה האזרחית עלולים להיות בסכנה".
 
ביקורת מבקר המדינה העלתה בין היתר כי 15 מ-75 המלצותיה של ועדת לפידות טרם יושמו וכי 31 המלצות יושמו חלקית או שיישומן טרם הושלם, אף שעברו יותר משנתיים ממועד פרסומן. "אי יישומן המלא של המלצות כה רבות מלמד שהגורמים הנוגעים בדבר, בהם רת"א, רש"ת ומשרד התחבורה, לא השלימו את תיקונם של ליקויי הבטיחות שהוצגו בדוח ועדת לפידות", מציין דו"ח מבקר המדינה.