רש"ת תאמץ המלצות דו"ח החוקר הראשי

מועצת רש"ת החליטה על הקמת מגדל פקוח חדש בנמל התעופה בן גוריון בהשקעה של למעלה מ-30 מיליון שקל. תקדיש לשיפור הבטיחות והביטחון 550 מיליון שקל


00:00 ,09.01.2008 מאת: מערכת פורט2פורט

מועצת רש"ת החליטה על הקמת מגדל פקוח חדש בנמל התעופה בן גוריון בהשקעה של למעלה מ-30 מיליון שקל. תקדיש לשיפור הבטיחות והביטחון 550 מיליון שקל
 
רשות שדות התעופה מרכזת מאמצים להגברת הבטיחות; בימים אלה מתבצעות ההכנות לבחירת אתר מגדל פיקוח חדש בנתב"ג שייבנה בהשקעה של מעל 30 מיליון שקל; לאחר בחירת האתר תתחיל העבודה על תכנון מפורט של מגדל הפיקוח
 
רשות שדות התעופה מרכזת מאמצים להגברת הבטיחות האווירית. מועצת רש"ת, בראשות היו"ר עובדיה עלי, החליטה על הקמת מגדל פקוח חדש בנמל התעופה בן גוריון בהשקעה של למעלה מ-30 מיליון שקל. עם סיום בחינת החלופות לאתר מגדל הפקוח תחל העבודה על תכננו המפורט.
 
בנוסף, טכנולוגיות חדשות ייכנסו לשימוש מבצעי בלוחות זמנים קצרים מהמתוכנן וביניהם מכשיר ILSעל מסלול 30, המאפשר נחיתת מכשירים למטוסים בתנאי מזג אוויר קשים. קיצור לוחות הזמנים יאפשר השלמת הפרויקט בסוף חודש מרץ 2008.
 
עוד החליטה רש"ת על ביצוע אזור בטיחות בקצה מסלול 26 - בדומה לפרויקט שכבר בוצע על מסלול  12-30 - אשר יבוצע במרץ 2008. ישראל הינה בין המדינות המתקדמות המיישמת את מתחם בטיחות סוף מסלול – RESA ( (Runway End  Safetyעל פי הנחיות הארגון הבינלאומי לתעופה אזרחית. אזור הבטיחות בסוף מסלול 26 יבוצע לאורך 90 מ' וברוחב של 90 מ' מעבר למסלול.
 
עוד החליטה רש"ת כי תבוצע החלפת מערכות הקלטת קול והקלטת תמונת המכ"ם במגדל הפיקוח בנמל התעופה בן גוריון, ותבוצע החלפת מערכות בקרת קשר הרדיו במגדלי הפיקוח בשדות התעופה הפנים ארציים. מדובר במערכת מיתוג קשר רדיו "קרקע/ קרקע" ו"קרקע/ אוויר". מערכת בקרת קשר רדיו חדשה אשר תשמש לגיבוי בחירום תותקן אף היא בנמל תעופה בן גוריון.
 
מכ"ם דיגיטלי משני, שישמש לגיבוי מערכת המכ"ם הראשית המופעלת כיום בנתב"ג, יירכש בעלות של 8 מיליון שקל. בנוסף תוחלף מערכת כיול לעזרי ניווט המשמשת לכיול והסמכת עזרי ניווט הפרושים ברחבי הארץ וזאת על פי ההנחיות הבינלאומיות לבדיקת כשירות מערכות עזר לניווט.
 
כמו כן, במסגרת מאמצי רש"ת להגברת הבטיחות האווירית, יעברו פקחי הטיסה הכשרות ורענונים נוספים בנהלי דיבור ועבודת צוות, תתוגבר הכשרת פקחי הטיסה בסימולטור בקנדה ומערכת הדרכה ממוחשבת תותקן במגדל הפיקוח וביחידות הבקרה.
 
יצוין כי מתוך סך כל תקציב הפיתוח לשנים 2010-2008 של רשות שדות התעופה העומד על 1.6 מיליארד שקל - הוקצה סך של 550 מיליון שקל לנושאי הבטיחות והביטחון.