בג״צ: לא קיימת כל טענה עניינית נגד מיקום שדה התעופה ברמת דוד

בית המשפט העליון דחה אתמול את העתירות כנגד הליך החלופות לבחירת שדה תעופה משלים לנתב״ג. בג״צ המליץ לעמותה נגד שדות התעופה בעמק יזרעאל ומגידו למשוך עתירתם באשר לבחירת החלופות לשדה התעופה המשלים


14:22 ,13.06.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

בית המשפט העליון בראשות השופטים ברון, אלרון וגרוסקופף דחה אתמול (רביעי, 12.6.19) את העתירה שהוגשה ע״י אדריכל מיכה רטנר, כנגד דחיית חלופת חיפה בהליך בחינת החלופות עבור תעופה משלים לנתב״ג, וכן, המליץ ל״עמותה נגד שדות התעופה בעמק יזרעאל ומגידו״ למשוך את העתירה שביקשה לבטל את החלטות המועצה הארצית באשר לבחירת החלופות לשדה התעופה המשלים. מהדיון שהתקיים עלה הרושם כי לא קיימת כל טענה עניינית נגד מיקום שדה התעופה ברמת דוד, והרושם שהתקבל כי מדובר בעתירת NIMBY קלאסית.

 

בג״ץ 5262/18, שהוגש מטעם ״העמותה נגד שדות התעופה בעמק יזרעאל ומגידו״ ביקש לבטל את החלטות המועצה הארצית לתכנון מפורט לשדה תעופה בינלאומי ברמת דוד ובנבטים ולערוך בחינת חלופות מחודשת, ובג״ץ 2521/19 שהוגש ע״י אדריכל מיכה רטנר, עתר כנגד דחיית חלופת חיפה בהליך בחינת החלופות.

 

בנוגע לדחיית חלופת חיפה, ציינה השופטת כי ״נחה דעתנו כי רשויות התכנון נתנו דעתם פעם ועוד פעם ואת התייחסותם העניינית והמקצועית לחלופה זו על שלל היבטיה וכי לעת הזו אין עילה להתערבותנו גם בנושא זה״.

 

כזכור, המועצה הארצית, הורתה בחודש דצמבר 2018 על הכנת תוכניות מפורטות לאתרים שהומלצו על ידי מסמך החלופות. כיום מקודמות במקביל תוכנית מפורטת לשדה תעופה בינלאומי בנבטים וכן תוכנית מפורטת לשדה תעופה בינלאומי ברמת דוד. בשתי התוכניות יהיה צורך לאור הגידול המואץ של היוצאים והנכנסים לישראל.