בג"צ האריך זמנית את השימוש בשדה התעופה הרצליה

לאחר שהמדינה והגופים הרלוונטיים לא הגישו את תשובתם בנושא סגירת שדה התעופה, האריך בג"צ את הפעילות תוך שמירה על המצב הקיים


13:12 ,15.07.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

בשבוע שעבר האריך בג"צ האריך את המשך הפעילות בשדה התעופה בהרצליה במתכונת שהתקיימה בשלושת החודשים שחלפו, עד לקבלת הכרעה בנושא.

 

ב-15 באפריל החליט בג"צ להוציא צו ביניים לפעילות מצומצמת בשדה התעופה: הותרה חניית מטוסים והפעלת מכוני הבדק בשדה התעופה, וכן המראות ונחיתות לצרכי בדק והעברת מטוסים משדה התעופה לשדות תעופה אחרים למשך שישה חודשים. לאותו משך זמן הותרו טיסות כיבוי אש, טיסות בדק וכן טיסות הצלה וחירום.

 

בד בבד, התיר בית המשפט פעילות תעופתית מוגבלת למשך שלושה חודשים, עבור פעילויות הדרכת והכשרת טייסים. במקביל הורה בג"צ על הפסקה של הטיסות הפרטיות ושל חלק משמעותי מן הפעילות המסחרית בשדה, כגון מוניות אוויר, טיסות רומנטיות וכו'. בעקבות פנייה של עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה, התיר בג"צ ב-1 ליוני טיסות לצורך שמירת הכשירות, על מנת לשמור על בטיחות הטיסה של טייסים.

 

90 הימים הראשונים שנקבעו על ידי בג"צ עתידים היו לפוג ב-15.7, מה שהעמיד בסכנה את כלל פעילות לימודי והכשרות הטיסה בשדה התעופה הרצליה, וכן את הטיסות הפרטיות, שהותרו לשמירת הכשירות המינימאלית.

 

מכיוון שבית המשפט קבע כי הגופים הנוגעים לעניין יתנו את תשובותיהם ופעילותם עד ה-27 ביולי, פנתה עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה לבג"צ, שהחליט כי הפעילות בשדה תימשך במתכונת הקיימת, ללא הסרת המגבלות, עד אשר יקבל בית המשפט את תשובות הגופים הרלוונטיים ויקבל את החלטתו.

 

יצוין כי בהחלטתו מאפריל דחה למעשה בית המשפט את סגירת שדה התעופה הרצליה והוציא צו על תנאי למדינה לנמק תוך 90 יום מדוע לא תתכנס המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לדון במעמדו של שדה התעופה הרצליה ולחלופות לו. בית המשפט קבע באופן מפורש שאין מניעה בפני המועצה הארצית לתכנון ולבנייה וליתר הרשויות האמונות על התעופה לקדם פתרונות לשם הסדרת המעמד החוקי של השדה או חלופות ראויות לו,