החברה להגנת הטבע: תומכים בהקמת שדה תעופה בנבטים

פרסמה מסמך לפיו באתר נבטים, המחובר לתשתיות, ושערוך במידה רבה לקבל שדה בינלאומי, צפויה פגיעה פחותה בטבע. אתר רמת דוד, מנגד, יצריך פיתוח משמעותי וישפיע לרעה על החקלאות בעמק יזרעאל


11:20 ,02.12.2018 מאת: מערכת פורט2פורט

מסמך שפרסמה השבוע החברה להגנת הטבע מציג מסקנות מבחינה שערכו גורמים מקצועיים בחברה של שתי החלופות הנבדקות למיקומו של שדה תעופה בינלאומי נוסף לישראל.

 

מהמסמך עולה כי לדעת החברה להגנת הטבע, חלופת אתר נבטים שבנגב היא החלופה העדיפה להקמת שדה התעופה. בין הנימוקים המובאים במסמך, מבחינת זמינות ועלויות הקמה, לחלופת נבטים ישנו יתרון שכן מדובר על שדה קיים החולש על שטח גדול, והכולל מבנים ומסלול סלול שמתאימים ומורשים לשימוש לטיסות בינלאומיות. חלופת רמת דוד מאידך, תדרוש התאמות רבות וככל הנראה גם חריגה בתמ״א מעבר לגדר הבסיס הקיים.

מההיבט של שטחים פתוחים, שמירת טבע ואקולוגיה, באתר נבטים מדובר על הקמת שדה תעופה במרחב של מתקן קיים, המחובר לתשתיות, ושערוך במידה רבה לקבל שדה בינלאומי, ולכן צפויה פגיעה פחותה בטבע.

 

לדעת אותם גורמים בחברה להגנת הטבע, אתר רמת דוד, מנגד, יצריך פיתוח משמעותי ביחס לבסיס הקיים ופריסת תשתיות תחבורה, על מנת לחבר את האתר למערכת הארצית. פיתוח זה ישפיע לרעה גם על החקלאות הענפה שמאפיינת את עמק יזרעאל. חשש נוסף נובע מכך שאתר רמת דוד מאופיין בפעילות רבה של בעלי כנף והקמת שדה התעופה יוביל לפגיעה בהם בשל ייבוש מאגרים קיימים. הפעילות הרבה של בעלי כנף אף מהווה סכנה לבטיחות טיסה בשל סכנת התנגשות.

 

מהחברה להגנת הטבע נמסר: ״בחינת החלופות לשדה התעופה המשלים מורכבת מנושאים רבים, ובהם גם ההשלכות הסביבתיות. ברור כי להקמת שדה תעופה תהיה השלכה על המערכות הטבעיות הסובבות בשתי החלופות אך בשל אופי המרחב ואיכות והיקף התשתיות הקיימות, עולה בבירור ההעדפה לאתר נבטים. יש לעשות את כל הנדרש על מנת להסיר את המגבלה והווטו, למעשה, שהטיל חיל האוויר על אתר זה. מדובר בפרויקט לאומי חשוב ביותר אשר למיקומו שיקולים רבים, ואין לתת לשיקול אחד להכריע כנגד כל שאר השיקולים, אשר מצביעים באופן מובהק לטובת חלופת נבטים״.

 

אייל בצר, ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ויו״ר פורום העמק, הפועל למען הקמת שדה התעופה בנבטים ולא ברמת דוד: ״אני מברך על הצהרת החברה להגנת הטבע. מהגופים החשובים בארץ בנושא. אני תקווה ואמונה כי כל הגופים הציבוריים הבוחנים את הנושא יגרמו למקבלי החלטות להבין כי נבטים היא החלופה הראויה והנכונה ואני מצפה כי מקבלי ההחלטות יקשיבו לדעת המומחים והציבור הרחב. אנו נעשה הכל כדי ששדה התעופה הנוסף לישראל יוקם במקום הנכון, בנגב״.