חבל הצלה זמני לשדה התעופה בהרצליה

בג"צ קבע כי שדה התעופה, שהיה אמור להיסגר היום (ד'), ימשיך לפעול במתכונת מצומצמת, ללא הפעילות המסחרית, למשך חצי שנה; הורה למועצה הארצית לתכנון ולבנייה לדון בחלופות הולמות


10:35 ,15.04.2015 מאת: מערכת פורט2פורט

הפעילות בשדה התעופה האזרחי בהרצליה תמשיך למשך תקופה של לפחות שישה חודשים, אם כי בהיקפים פחותים מאלו הקיימים היום.

 

כך קבע בג"צ, בשבתו בעתירה שהגישו עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה ומפקד חיל האוויר לשעבר, האלוף (מיל.) הרצל בודינגר, נגד המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, היועץ המשפטי לממשלה, שר התחבורה, רשות שדות התעופה, רשות התעופה האזרחית, עיריות הרצליה ורעננה והמועצה המקומית כפר שמריהו.

 

הדיון בעתירה למתן צו על תנאי ובקשה דחופה למתן צו ביניים שלא לסגור את שדה התעופה התקיים ביום שני השבוע, יומיים בלבד לפני הסגירה המתוכננת (ד').

 

בעתירה נטען כי קיימת סכנה הקיומית מעל לפעילות התעופה הכללית בישראל בעקבות הכוונה לסגור את שדה התעופה ב-15 לאפריל, מבלי שקיימת חלופה מתאימה לפעילות השדה. הסגירה, נטען, היא בניגוד לדוח הוועדה הציבורית בראשות בודינגר משנת 2009 ובניגוד להחלטות ממשלת ישראל.

 

בהחלטתם קבעו שופטי בג"צ ששר הביטחון יצורף כמשיב לעתירה לנוכח הצורך לבחון אפשרות להכשיר את שדה התעופה עין שמר כחלופה לשדה התעופה הרצליה.

 

בנוסף הורו שופטי בג"צ על הוצאת צו על תנאי, שהורה למשיבים לנמק בתוך 90 יום מדוע לא תתכנס המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לדון במעמדו של שדה התעופה ביחס לחלופות אחרות.

 

בנוסף נקבע שלמשך תקופה של שישה חודשים, החל מ-15 באפריל, תותר בשדה התעופה המשך חניית מטוסים והפעלת מתקני בדק לשם העברת מטוסים מהרצליה למקומות אחרים; הותר המשך טיסות לצרכי בדק, כיבוי אש וצילום; והותר טיסות לצרכי הדרכה, לימוד טיסה והכשרת טייסים (למשך שלושה חודשים).

 

שופטי בג"צ קבעו שאין בצווים הנ"ל בכדי למנוע מהמועצה הארצית לתכנון ולבנייה, או משאר המשיבים בעתירה, בכדי להתכנס לדיון ולקדם פתרונות במישורים שונים לשם הסדרת מעמדו החוקי של שדה התעופה בהרצליה, או חלופות ראויים.

 

פעולות או טיסות אחרות מאלה שנקבע בצו הביניים, הורו שופטי בג"צ, אסורים החל מהיום.

 

לאחר הגשת תגובות הצדדים ייקבע דיון נוסף בבג"צ.

 

בתגובה מסר דובר אגודת התעופה הכללית מוטי שוימר: "בית המשפט דחה את סגירת שדה התעופה הרצליה והוציא צו על תנאי למדינה, לנמק תוך 90 יום מדוע לא תתכנס המועצה הארצית לתכנון ולבנייה לדון במעמדו של שדה התעופה הרצליה ולחלופות לו.

 

"בית המשפט קבע באופן מפורש שאין מניעה בפני המועצה הארצית לתכנון ולבנייה וליתר הרשויות האמונות על התעופה לקדם פתרונות לשם הסדרת המעמד החוקי של השדה, או חלופות ראויות לו.

 

"עם זאת, בית המשפט הורה על צמצום התנועה האווירית בשדה התעופה ואפשר טיסות רק לצרכים חיוניים, כגון כיבוי אש, הצלה, צילום ובדק למשך שישה חודשים, וכן שלושה חודשים עבור פעילויות הדרכת והכשרת טייסים. במקביל הורה בית המשפט על הפסקה של הטיסות הפרטיות ושל חלק משמעותי מן הפעילות המסחרית בשדה, כגון מוניות אוויר, טיסות רומנטיות ועוד, דבר שיפגע בצורה קשה בטייסים הפרטיים, בעלי המטוסים וחברות התעופה השוכנות בשדה ועלול להשפיע לרעה בכל הנוגע לשמירה על כושר הטיסה של מאות טייסים.

 

"חשוב לציין כי בכוונת בית המשפט לקיים דיון נוסף לבירור המשך הטיפול בעתירה לאחר שתתקבל תשובת המדינה לצו על תנאי. בית המשפט למעשה גלגל את הכדור לפתחה של המועצה הארצית לתכנון ולבנייה".