ישראל הוחזרה לדירוג הבטיחות הגבוה של התעופה

ישראל הורדה לקטגוריה 2, לאור ליקויים רבים שהתגלו. בין השאר, יאפשר הדירוג החדש לחברות ישראליות ואמריקאיות לחתום על הסכם קוד משותף


00:00 ,01.11.2012 מאת: מערכת פורט2פורט

ישראל חוזרת מהיום לדירוג הבטיחות הגבוה ביותר של התעופה (Category 1). כך הכריז היום (ה') שר התחבורה ישראל כץ. זאת בעקבות החלטת רשות התעופה הפדראלית האמריקאית (FAA) לבטל את הורדת דירוג בטיחות הטיסה של ישראל, על קטגוריה 2 ולהחזירה לקטגוריה 1.

הודעת רשות התעופה האזרחית האמריקאית באה בעקבות סיום מבדק שביצע צוות בכיר של ה- FAA, שבחן את עמידתה של רת"א בדרישות התעופה הבינלאומיות. ה-FAA הודיעה על כך היום למנהל רשות התעופה האזרחית (רת"א) גיורא רום על החלטתה

רשות התעופה הפדראלית האמריקאית הורידה בסוף שנת 2008 את דירוג בטיחות הטיסה של ישראל מרמה 1 ל-2, על רקע ליקויים בטיחותיים שהתגלו בתעופה האזרחית. זאת במסגרת מבדק שבו התגלה שרת"א נכשלה בכל שמונה האלמנטים הבסיסיים הנדרשים לקיום תעופה אזרחית בטוחה. זאת לאחר מבדק קודם, של ארגון התעופה האזרחית הבינלאומית (ICAO), שנערך שנה קודם לכן ומצא ממצאים דומים.

עם הורדת הדירוג פעלה רת"א לתיקון הליקויים שהתגלו, בסיוע צוות אמריקאי מיוחד של ה- FAA. הוקמה מינהלה, שריכזה את כל הפעילות להחזרת ישראל לקטגוריה 1. מדובר, בין השאר, בכתיבה מחדש של הנהלים, עדכון מאות תקנות, תיעוד מחדש של רישיונות מובילים אוויריים וכתיבה מחדש של חוק הטייס. צוותים של ה- FAA הגיעו לארץ אחת לחודשיים במטרה להדריך מפקחים של רת"א ולעמוד מקרוב אחר ביצוע הפעולות הנדרשות לתיקון כל הליקויים שהתגלו.

כץ ציין, כי בעקבות העלאת דירוג הבטיחות של ישראל, חברות התעופה הישראליות הטסות לארצות הברית לא יוגבלו יותר, כפי שהיו בשלוש וחצי השנים האחרונות בתחום העדים, הפעלת כלי טייס, ובמיוחד בהסכמי קוד (כרטוס) משותף עם חברות תעופה אמריקאיות.

החזרת ישראל לקטגוריה 1 תאפשר לחברות תעופה סדירות ישראליות ואמריקאיות לחתום ללא כל הגבלה על הסכמי קוד שרינג ביניהן ולהפעיל טיסות מכל יעד במדינה שלישית ליעדים בארצות הברית, וכן ליעדים בכל מדינה שלישית מעבר לארצות הברית.

באפריל 2011 נחקק חוק הטייס החדש, שהחליף את חוק הטייס הישן משנת 1927. חוק הטייס החדש היווה את אחד התנאים העיקריים של ה-FAA להחזרת ישראל לקטגוריה הגבוהה של בטיחות התעופה. החוק החדש מביא לידי ביטוי את הסטנדרטים הבינלאומיים הנדרשים מכל מדינה המפעילה תעופה.

בנוסף עודכנו מאות תקנות טייס לשם התאמתן לסטנדרטים הבינלאומיים הנדרשים על ידי ה- ICAO, כתיבת מערכי נהלים, המנחים את דרך מימוש התקנות, הקמת מערך פיקוח איכותי ויעיל בתחום המבצעי והכושר האווירי, ארגון מחדש של מערך רישוי כלי טייס ורישוי עובדי טייס.

עוד כולל המהלך הכשרת כוח אדם מקצועי מאסיבי, כדי שיוכל לבצע את תפקידי הרישוי, הפיקוח והאכיפה ויסייע להליך החקיקה בתחום המבצעי והכושר האווירי, ביצוע תכנית פיקוח מסודרת לגורמי התעופה השונים, יכולת ריכוז הממצאים ותיעודם ובניית יכולת אכיפה מתאימה וייחודית, כנגזר מהחקיקה החדשנית.

רום ציין, כי בפני רת"א עומדות כיום משימות רבות, המהוות השלמה לתהליך שבוצע. בין השאר, נדרש המשך ביצוע חקיקה נרחב, רישוי מחדש של חברות התעופה השונות וטיפול דומה במגזרי התעופה האחרים, בתעופה הכללית, הספורטיבית וכלי טייס בלתי מאוישים.

אל על בירכה על המהלך. בהודעה שהוציאה החברה נמסר, שמאז הורדת הדרוג פעלה אל על והשקיעה מאמצים ומשאבים רבים על מנת לסייע למשרד התחבורה בהשלמת המשימות שהוטלו עליו לצורך התגברות על הפערים בחקיקה וברגולציה ובהחזרת הדירוג. עוד נמסר, שבמשך ארבע שנים נאלצו חברות התעופה הישראליות לפעול תחת מגבלות קשות כתוצאה מהורדת דירוג התעופה של ישראל, שמנעה מאל על הפעלה מלאה של הסכם הקוד שייר עם חברת אמריקן איירליינס, פיתוח התעופה לארצות הברית, חוסר אפשרות להפעלת מטוסים נוספים, הרחבת מגוון היעדים ואף יצר קשיים בתפעול הטיסות.