למ״ס: 8.5 מיליון יציאות לחו״ל בשנת 2018

בדרך האוויר נרשמו 7.8 מיליון יציאות - עלייה של 10%. בדרך היבשה נרשמו 620 אלף יציאות - עלייה של 38%. 2.2 מיליון מהיוצאים לחו״ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך השנה ו-1.9 מיליון יצאו לחו״ל פעמיים או יותר במהלך השנה


14:17 ,06.01.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את נתוני מספר היציאות לחו״ל של ישראלים במהלך 2018. מהנתונים עולה כי במהלך השנה נרשמו 8.5 מיליון יציאות בשנת 2018 בהשוואה לשנת 2017. נתונים אלו מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.

 

בשנת 2018 נרשמו 8.5 מיליון יציאות של ישראלים לחו״ל, עלייה של 12%. 7.8 מיליון יציאות היו דרך האוויר, עלייה של 10%, 620  אלף יציאות היו בדרך היבשה, עלייה של 38%, 381 אלף מהיציאות בדרך היבשה היו לסיני, עלייה של 76%. בדרך הים נרשמו 60 אלף יציאות, עלייה של 2%. מהלמ״ס נמסר כי 2.3 מיליון יציאות, כ-27% מכלל היציאות - היו בחודשי הקיץ יולי - אוגוסט.

 

בכל שנת 2018 כ-12% מכלל היציאות (993 אלף) היו של ילדים עד גיל 14 בעוד שחלקם בחודשי הקיץ, יולי-אוגוסט, היה 20% (464 אלף). מספר היציאות הגבוה ביותר דרך נתב״ג נרשם ב-6 בספטמבר: כ-53 אלף יציאות לחו״ל ביום אחד לעומת 21 אלף יציאות בממוצע ליום.

 

כ-4.1 מיליון ישראלים יצאו לחו״ל בשנת 2018, מהם 2.2 מיליון נסעו לחו״ל פעם אחת בלבד במהלך השנה ו-1.9 מיליון נסעו לחו״ל פעמיים או יותר. 31% מסך החזרות לארץ בדרך האוויר בשנת 2018, היו לאחר שהייה בחו״ל של  עד 4 ימים ו-40% לאחר שהייה של 5-9 ימים. 59% מהחזרות דרך היבשה בשנת 2018, היו לאחר שהייה בחו״ל של עד 4-1 ימים ו-10% יצאו וחזרו באותו היום.

 

בחודש דצמבר השנה נרשמו 579 אלף יציאות, מתוכן 546 אלף יציאות היו דרך האוויר, 32 אלף יציאות היו דרך היבשה ו-200 יציאות היו בדרך הים.

 

על פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים, אוקטובר - דצמבר, 731 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש, עלייה לעומת שלושת החודשים הקודמים יולי-ספטמבר בהם נרשמו 702 אלף יציאות בממוצע לחודש. מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו״ל עולה כי בשלושת החודשים האחרונים, אוקטובר - דצמבר, נרשמה עלייה של 0.9% בממוצע מדי חודש, ובשלושת החודשים הקודמים נרשמה עלייה של 0.1% בממוצע מדי חודש.

 

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות, עולה כי בשלושת החודשים האחרונים, אוקטובר - דצמבר היו 673 אלף יציאות של ישראלים לחו״ל בדרך האוויר בממוצע לחודש, עלייה לעומת שלושת החודשים הקודמים, יולי-ספטמבר, בהם נרשמו 645 אלף יציאות בממוצע לחודש. מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו״ל בדרך האוויר עולה כי בשלושת החודשים האחרונים אוקטובר - דצמבר, נרשמה עלייה של 1.1% בממוצע מדי חודש, ובשלושת החודשים הקודמים נרשמה עלייה של 0.2% בממוצע מדי חודש.