גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 16.01.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.67 +0.355
אירו 4.1953 +0.074
ליש"ט 4.7175 +0.308
100 יין 3.3832 -0.012
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

למ״ס: 8.5 מיליון יציאות לחו״ל בשנת 2018

בדרך האוויר נרשמו 7.8 מיליון יציאות - עלייה של 10%. בדרך היבשה נרשמו 620 אלף יציאות - עלייה של 38%. 2.2 מיליון מהיוצאים לחו״ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך השנה ו-1.9 מיליון יצאו לחו״ל פעמיים או יותר במהלך השנה
06.01.19 / 14:17
למ״ס: 8.5 מיליון יציאות לחו״ל בשנת 2018
06.01.19
למ״ס: 8.5 מיליון יציאות לחו״ל בשנת 2018

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום את נתוני מספר היציאות לחו״ל של ישראלים במהלך 2018. מהנתונים עולה כי במהלך השנה נרשמו 8.5 מיליון יציאות בשנת 2018 בהשוואה לשנת 2017. נתונים אלו מבוססים על רישום תנועות הישראלים בגבולות.

 

בשנת 2018 נרשמו 8.5 מיליון יציאות של ישראלים לחו״ל, עלייה של 12%. 7.8 מיליון יציאות היו דרך האוויר, עלייה של 10%, 620  אלף יציאות היו בדרך היבשה, עלייה של 38%, 381 אלף מהיציאות בדרך היבשה היו לסיני, עלייה של 76%. בדרך הים נרשמו 60 אלף יציאות, עלייה של 2%. מהלמ״ס נמסר כי 2.3 מיליון יציאות, כ-27% מכלל היציאות - היו בחודשי הקיץ יולי - אוגוסט.

 

בכל שנת 2018 כ-12% מכלל היציאות (993 אלף) היו של ילדים עד גיל 14 בעוד שחלקם בחודשי הקיץ, יולי-אוגוסט, היה 20% (464 אלף). מספר היציאות הגבוה ביותר דרך נתב״ג נרשם ב-6 בספטמבר: כ-53 אלף יציאות לחו״ל ביום אחד לעומת 21 אלף יציאות בממוצע ליום.

 

כ-4.1 מיליון ישראלים יצאו לחו״ל בשנת 2018, מהם 2.2 מיליון נסעו לחו״ל פעם אחת בלבד במהלך השנה ו-1.9 מיליון נסעו לחו״ל פעמיים או יותר. 31% מסך החזרות לארץ בדרך האוויר בשנת 2018, היו לאחר שהייה בחו״ל של  עד 4 ימים ו-40% לאחר שהייה של 5-9 ימים. 59% מהחזרות דרך היבשה בשנת 2018, היו לאחר שהייה בחו״ל של עד 4-1 ימים ו-10% יצאו וחזרו באותו היום.

 

בחודש דצמבר השנה נרשמו 579 אלף יציאות, מתוכן 546 אלף יציאות היו דרך האוויר, 32 אלף יציאות היו דרך היבשה ו-200 יציאות היו בדרך הים.

 

על פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים, אוקטובר - דצמבר, 731 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש, עלייה לעומת שלושת החודשים הקודמים יולי-ספטמבר בהם נרשמו 702 אלף יציאות בממוצע לחודש. מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו״ל עולה כי בשלושת החודשים האחרונים, אוקטובר - דצמבר, נרשמה עלייה של 0.9% בממוצע מדי חודש, ובשלושת החודשים הקודמים נרשמה עלייה של 0.1% בממוצע מדי חודש.

 

מניתוח הנתונים מנוכי העונתיות, עולה כי בשלושת החודשים האחרונים, אוקטובר - דצמבר היו 673 אלף יציאות של ישראלים לחו״ל בדרך האוויר בממוצע לחודש, עלייה לעומת שלושת החודשים הקודמים, יולי-ספטמבר, בהם נרשמו 645 אלף יציאות בממוצע לחודש. מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו״ל בדרך האוויר עולה כי בשלושת החודשים האחרונים אוקטובר - דצמבר, נרשמה עלייה של 1.1% בממוצע מדי חודש, ובשלושת החודשים הקודמים נרשמה עלייה של 0.2% בממוצע מדי חודש.

 

 

 

המגזין הדיגיטלי
גיליון 926
פייסבוק

×