שטרום מבקש להציג מסמכי מיזוג אל על-כנפיים

רשות ההגבלים העסקיים פנתה לאנשי עסקים כדי לקבל אישורם להציג לחברת אל על מסמכים הקשורים להחלטת הרשות באוגוסט בעניין תנאי המיזוג עם קבוצת כנפיים, בעלת השליטה בחברת ארקיע


00:00 ,22.11.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
רשות ההגבלים העסקיים פנתה לאנשי עסקים כדי לקבל אישורם להציג לחברת אל על מסמכים הקשורים להחלטת הרשות באוגוסט בעניין תנאי המיזוג עם קבוצת כנפיים, בעלת השליטה בחברת ארקיע. המסמכים יוצגו לאל על לאחר שהחברה פנתה לרשות בספטמבר, הודיעה על כוונתה לערער על תנאי המיזוג ודרשה לראות את המסמכים ששימשו את הרשות לקביעתם.

ברשות מעריכים כי גם אם לא יאשרו אנשי העסקים להציג את המסמכים, תוכל אל על לבקש מבית הדין להגבלים עסקיים לאפשר לה לעיין במסמכים. במקרה כזה, ייתכן כי בית הדין ידרוש מאנשי העסקים לנמק את סיבת התנגדותם לעיון אל על.