שר התחבורה אישר את תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה בסך 317 מיליון ש"ח

145 מיליון ש"ח מיועדים לפרוייקטים מאושרים ו-171 מיליון לפרוייקטים חדשים ורזרבה; מנכ"ל הרשות, גבי אופיר: אישור התקציב יאפשר ביצוע פרוייקטים משמעותיים במתקני הרשות, לטובת קהל הנוסעים הן בנמלי התעופה והן במעברי הגבול


00:00 ,08.06.2005 מאת: מערכת פורט2פורט

145 מיליון ש"ח מיועדים לפרוייקטים מאושרים ו-171 מיליון לפרוייקטים חדשים ורזרבה; מנכ"ל הרשות, גבי אופיר: אישור התקציב יאפשר ביצוע פרוייקטים משמעותיים במתקני הרשות, לטובת קהל הנוסעים הן בנמלי התעופה והן במעברי הגבול
 
שר התחבורה מאיר שטרית, אישר היום (ג', 7.6.05), בישיבתו עם יו"ר רשות שדות התעופה, צביקה שלום, ומנכ"ל הרשות, גבי אופיר, את תקציב הפיתוח של הרשות לשנים 06-2005, בהיקף כולל של כ-317 מיליון ש"ח. מתוך מסגרת זו, 145 מיליון ש"ח מיועדים לפרוייקטים מאושרים ו-171 מיליון ש"ח מיועדים לפרוייקטים חדשים.
 
בשנת 2005 יוחל ביצועם של פרוייקטים מאושרים בהיקף כספי של כ-100 מיליון ש"ח, כשהיקף התקצוב לפרוייקטים חדשים בשנה זו יעמוד על 115 מיליון ש"ח. בין הפרוייקטים שהרשות אישרה לביצוע: שינויים והתאמות בטרמינל 1 לייעודים חדשים, מערכות מידע ומיחשוב, תשתיות לאזור מטענים, והחלפת מערכת תצוגה ובקרה במגדל פיקוח. השקעה במסופי הגבול,.
 
מנכ"ל רש"ת, גבי אופיר, ציין כי אישור תקציב הפיתוח לשנתיים הבאות יאפשר לרשות להתחיל בביצועם של פרוייקטים משמעותיים ובעלי חשיבות במתקני הרשות ואשר יבואו לידי ביטוי בשיפור השירות לנוסעים הן בנמלי התעופה והן במסופי הגבול של ישראל.
 
פרוייקטים נוספים שהרשות תבצע, ואשר ממומנים בשיטת BOT ׁ( מימון על ידי יזם מבצע) הם פרוייקט מכון טיהור השפכים של טרמינל 3 בהיקף 40 מיליון ש"ח והקמת מסוף למפעיל מטענים שלישי בהיקף 27 מיליון ש"ח שיושקעו על ידי היזם ובהשתתפות בסכום דומה של הרשות לשם הכנת תשתיות.