שר התחבורה מציע תיקונים בהצעת חוק ממשלתית להקמת רשות תעופה אזרחית

שר התחבורה מאיר שטרית הציג לועדת הכלכלה שורת שינויים שבכוונתו לבצע בהצעת החוק הממשלתית להקמת רשות תעופה אזרחית, במקום מינהל התעופה האזרחית הפועל כיום


00:00 ,14.09.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
שמחון דרש מהשר לקיים שימוע לעובדי מינהל התעופה

שר התחבורה מאיר שטרית הציג לועדת הכלכלה שורת שינויים שבכוונתו לבצע בהצעת החוק הממשלתית להקמת רשות תעופה אזרחית, במקום מינהל התעופה האזרחית הפועל כיום. שטרית הציג את השינויים לאחר שבישיבתה הקודמת דחתה ועדת הכלכלה את הצעת החוק הממשלתית, ואף הודיעה כי תגיש הצעת חוק משלה להקמת רשות תעופה עצמאית לחלוטין. יו”ר הועדה, ח”כ שלום שמחון נימק את הדחייה בכך שחובת הועדה לשקול את טובת התעופה האזרחית בישראל בשנים הבאות, דבר המחייב כי רשות התעופה תהיה עצמאית, בעלת תקציב אוטונומי וסמכויות רחבות.

שטרית אמר כי הוא מתנגד להפיכת רשות התעופה לרשות סטטוטורית עצמאית, ואולם, השינויים שבכוונתו להכניס בהצעת החוק יחזקו את הרשות, יאפשרו לה עצמאות ויתנו לה כלים למלא את תפקידה על הצד הטוב ביותר. לפיכך מציע שטרית למנות לרשות התעופה חשב משלה ותקציב עצמאי. עובדי הרשות יהיו עובדי מדינה ואולם מנהל הרשות והחשב יוכלו לייצג את המדינה בעשיית חוזים מיוחדים עם עובדים חדשים. בנוסף הודיע שטרית כי בכוונתו להתקין תקנות לגביית אגרות בכדי ליצור מקור הכנסה נוסף למינהל בכדי שיוכל למלא את תפקידו. שטרית ציין כי בסופו של דבר יש בדעתו להפוך את מינהל התעופה לסוכנות ניהול, בהתאם לבקשת האוצר שכל אחד משרי הממשלה ימליץ על יחידה ממשלתית שבסמכותה במטרה להפכה לסוכנות ניהול- יחידה המנהלת משק עצמאי, קולטת עובדים באופן עצמאי ומנהלת תקציב באופן עצמאי.

ראש מינהל התעופה האזרחית, אודי זוהר, אמר כי יש להבטיח כי השינויים המוצעים יאפשרו לרשת התעופה לתפקד, לגייס עובדים איכותיים ולפעול תקציבית. ועד עובדי מינהל התעופה הביע חשש כי התגמול שיקבלו העובדים בשינוי ממינהל לרשות תעופה יהיה נמוך מהמקובל ברשויות דומות. כמו כן הביעו העובדים התנגדות למעבר מהבניין בשדה התעופה לבניין חדש שנרכש עבור המינהל ברמלה.

שמחון ביקש כי עד לישיבתה הבאה של ועדת הכלכלה יגישו הגורמים השונים את עמדתם בנוגע לתיקונים שמציע השר, וכן את עמדת נציבות שירות המדינה. שמחון ביקש עוד כי השר יקיים שימוע לעובדים והדגיש כי הוא רואה חשיבות רבה להגעה להסכמה עם העובדים. בישיבה הבאה יוצגו גם מסקנות צוות שמינה שמחון בהשתתפות ח”כ אבשלום וילן וח”כ אליעזר כהן, במטרה להגיע לסיכומים ולהסכמות של עובדי מינהל התעופה נוכח השינויים שהוצעו. שמחון הודיע בנוסף כי כי האגרות שיגבו יהיו באישור ועדת הכלכלה.