תקציב רשות התעופה האזרחית יצומצם

סיכום בין משרדי התחבורה והאוצר: תקציב רשות התעופה האזרחית החדשה יעמוד על 50 מיליון שקל. מדובר בקיצוץ של 12 מיליון שקל מההצעה המקורית. לדברי מנכ"ל משרד התחבורה הקיצוץ יאלץ לצמצם בפעילויות הרשות


00:00 ,22.03.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

סיכום בין משרדי התחבורה והאוצר: תקציב רשות התעופה האזרחית החדשה יעמוד על 50 מיליון שקל. מדובר בקיצוץ של 12 מיליון שקל מההצעה המקורית. לדברי מנכ"ל משרד התחבורה הקיצוץ יאלץ לצמצם בפעילויות הרשות
  
משרדי התחבורה ואוצר הגיעו שלשום (יום שני) לסיכום לפיו תקציב רשות התעופה האזרחית כפי שהוצע בתקנות משרד התחבורה יצומצם מ- 62 מיליון ל- 50 מיליון שקל בלבד. כך הודיע מנכ"ל משרד התחבורה, אריה בר.
 
ההסדר קובע כי 25 מיליון שקל יוקצו מתקציב המדינה ו- 25 מיליון שקל הנותרים ימומנו באמצעות אגרות תעופה שיוטלו על חברות התעופה.
 
תקציב מינהל התעופה האזרחית, שהפך לאחרונה לרשות תעופה אזרחית, מומן עד כה מתקציב המדינה ומאגרות תעופה. מדובר בתקציב של כ- 21 מיליון שקל. כ- 11 מיליון מהם מתקציב מדינה והשאר אמורה הרשות לממן מאגרות תעופה, שלדברי מנכ"ל משרד התחבורה חלק גדול מהם כלל לא נגבה.
 
בדיון שנערך אתמול בועדת הכלכלה של הכנסת אמר מנכ"ל משרד התחבורה כי הקטנת תקציב רשות התעופה האזרחית החדשה ב- 12 מיליון שקלים יאלץ את משרדו שלא לבצע חלק מהפעילויות שרשות התעופה האזרחית אמורה לבצע.
 
יצויין כי ועדה בינמשרדית, שהחליטה על שינוי מבנה מינהל התעופה האזרחית, קבעה כי מינהל התעופה האזרחית במבנהו הנוכחי אינו מסוגל לקיים פיקוח יעיל על ענף התעופה באמצעים העומדים לרשותו.
 
הועדה קבעה כי מינהל התעופה סובל ממצוקת כח אדם חמורה ומתנאי עבודה ירודים, המקשים על תפקודו. עוד קבעה הועדה כי מעמדו של מינהל התעופה כיום מגביל את יכולתו להעסיק כח אדם מיומן במקצועות התעופתיים על פי המקובל בענף התעופה.
 
הקניית סמכויות ותקציבים גדולים יותר לרשות התעופה האזרחית יאפשרו לה לפקח וליישם הסדרים בתחום התעופה האזרחית בהתאם לאמות מידה בינלאומיות ותקני בטיחות המקובלים בעולם.