DHL ישראל קיבלה את תקן 14001 ISO

החברה קיבלה את תקן ההסמכה הבינלאומי לאיכות הסביבה והינה חברת השילוח הראשונה בישראל לקבלת תקן זה


00:00 ,15.03.2009 מאת: מערכת פורט2פורט

החברה קיבלה את תקן ההסמכה הבינלאומי לאיכות הסביבה והינה חברת השילוח הראשונה בישראל לקבלת תקן זה
 
חברת DHL ישראל החברה המובילה בעולם במשלוחי אקספרס בינלאומיים ושירותים לוגיסטיים, קיבלה היום את תקן ההסמכה הבינלאומי, לאיכות הסביבה 14001 ISO. בכך מצטרפת החברה למועדון ארגונים מצומצם בארץ, אשר קיבלו תקן זה.
 
14001 ISO הינו תקן המשמש כלי לזיהוי וניהול מכלול ההיבטים הסביבתיים הנלווים לפעילות הארגון, בהגדרת יעדים סביבתיים, בניית תוכניות לצמצום הפגיעה בסביבה ופיתוח מודעות סביבתית בקרב העובדים.
 
לשם ההערכות לקבלת ההסמכה, צויד מפעל החברה בכלים למחזור קרטונים, נייר, בטריות, פחיות וזכוכית וכמו כן, נעשתה השקעה כספית במערכת בקרה אוטומטית למיזוג האוויר ולמערכת בקרה מרכזית. במקביל, קיבלו העובדים הנחיות לאימוץ תרבות ארגונית בעלת אוריינטציה סביבתית ומעבר למשרד ירוק.
 
מהחברה נמסר כי במקביל לשינוי התרבות הארגונית, תנקוט DHL במספר מהלכים להנהגת מדיניות איכות סביבה חדשה בחברה, שתיבחן מחדש בכל תקופה מוגדרת, ותכלול: שמירה על משאבי הסביבה תוך התחשבות במשאבי המים, הקרקע, האוויר, כנושאים שהוגדרו כבעלי השפעה מכרעת בפעילות התפעולית של החברה; פיתוח וסיפוק מוצרים ושירותים בעלי השפעה סביבתית הולמת ובעלי יעילות בצריכת אנרגיה ומשאבים; ייעוץ ללקוחות החברה, ספקיה והקהל הרחב על אופן השימוש, אחסון וטיפול במוצרים לאחר גמר אורך חיי המוצר; ניהול מחקרים ותיעוד השפעות סביבתיות של חומרי גלם, מוצרים, תהליכים, חומרים הנפלטים ופסולות הקשורות במוצר ואת האמצעים למזעור השפעות שליליות כאלה.
 
אודי שרון, מנכ"ל DHL ישראל, ציין כי "חברת DHL שמחה וגאה על היותה אחת החברות הבודדות בישראל לקבלת התקן הירוק, הנושא קריטריונים העולים בקנה אחד עם ערכיה, במהלך המהווה המשך ישיר לכלל פעילותה הבינלאומית של החברה בתחום הירוק". שרון הוסיף כי "אנו מאמינים כי על החברה ועובדיה לתרום את חלקם להצלת כדור הארץ, וכי שינויים קטנים, שיתבצעו בחברה בפעולות היומיומיות, יוכלו להוביל לשינויים גלובאליים, אשר ישפיעו על ההתחממות העולמית, על איכות הסביבה ולבסוף על איכות חיי העובדים ובני משפחותיהם".