IATA מציעה אג'נדה לטיפול בבעיות בתעשיית התעופה

מר Giovanni Bisignani, מנהלה הכללי של IATA: תעשיית התעופה האווירית ספגה כבר הפסדים של 30 מיליארדי דולרים ולכן קיים הצורך בשינויים קריטיים, הצריכים להיות על סדר יומם של הממשלות


00:00 ,28.09.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
מר Giovanni Bisignani, מנהלה הכללי של International Air Transport Association (IATA), ציין בהודעה כי תעשיית התעופה האווירית ספגה כבר הפסדים של 30 מיליארדי דולרים ולכן קיים הצורך בשינויים קריטיים, הצריכים להיות על סדר יומם של הממשלות. דבריו אלו נאמרו ערב פתיחתו של הכנס התלת-שנתי של ארגון התעופה האזרחית, ה- International Civil Aviation Organization (ICAO).

לדעתו של Bisignani תעשיית התעבורה האווירית עדיין לא הספיקה להתאושש מארועי ה-11 בספטמבר 2001 הבלתי צפויים, והיא ניצבת כעת מול מחירי הדלקים שאינם מאפשרים להגיע לרווחיות. לדעתו, כל הארגונים הלוקחים חלק בתעבורה האווירית, נמלי תעופה, חברות תעופה, נותני שרותים בתעשייה האווירית וממשלות צריכים למלא תפקיד בשינויים הכרחיים.

לדבריו, את השינויים יש לבצע בחמישה מישוריים קריטיים:

- ניצול יעיל של הדלקים: השימוש הלא יעיל של המערכות התומכות בהובלה האווירית, ובמיוחד מערכות השליטה והבקרה של הטיסות, גורמים למפעילי הטיסות הוצאות הפעלה נוספות המשפיעים לרעה גם על איכות הסביבה. ב- IATAחושבים שניתן לחסוך כ-1.5 מיליארדי דולרים במידה ויגבירו את היעילות בהפעלת מסלולי טיסות וישונו ביצועי תפעול. לשם כך חושבים ב- IATA כי נדרשת פעילות בחקיקה ממשלתית לצורך זה.

- בטחון: הבטחון הכללי השתפר מאז 2001, אך ב- IATA חושבים כי הממשלות נכשלו בהפעלת ותיאום הפעילות ללוחמה בטרור כך שהחברות ב- IATA צריכות להתמודד בעצמן עם הבירוקרטיה, במקום לזכות לסיוע בהתמודדות מול הטרור. זו גם הסיבה שההוצאות שהחברות נדרשות להן בגין הלוחמה בטרור הגיעו למימדים גדולים של כ-5 מיליארדי דולרים בשנה. Bisignani מוסר כי על הממשלות להגיע לידי כללים וחוקים יעילים בתחום הלוחמה בטרור ולהפסיק להעביר את האחריות על כך לחברות התעופה ולשאר העוסקים בתעבורה האווירית ולשאת בעצמן בהוצאות הבטחון הלאומי שלהן עצמן.

- ביטוח: תעשיית התעבורה האווירית עומדת בפני בעיה קשה משום שחברות הביטוח אינן מאפשרות כיסוי כנגד פצצות רדיואקטיביות, אמצעים אלקטרומגנטיים וחומרים ביוכימיים, ציין Bisignani. חברות התעופה אינן יכולות לעמוד לבדן מול הבעיה הזו בעצמן והממשלות השונות אינן יכולות להרשות לעצמן לעצור את הטיסות. לכן יש צורך דחוף להגיע לפתרון יציב בנושא זה. ב- IATA מעודדים את המדינות החברות להגיע לאחריות קוקלטיבית שתכסה את המקרים הנ"ל.

- ליברליזציה: "תעשיית התעופה האווירית אינה יכולה לשאת עוד מצב שבו היא נתונה להגבלות שעסקים אחרים פטורים מהם. חברות התעופה צריכות לזכות לאותו חופש להפעיל את עסקיהן כמו כל חברה עסקית אחרת", אמר מנהלה הכללי של IATA והוסיף כי כבר בכנס ICAO החמישי, שנערך במרץ 2003, הוצגו תכניות להגיע לליברליזציה לענף, אך עכב אי קבלת החלטות ברמה של חקיקה לאומית לא מומשו התכניות הנ"ל. אי לכך אומר Bisignani צריך לעשות שינויים מהותיים, כמו להגיע להסכם על שמיים פתוחים בין ארה"ב ואירופה, ולהניע החלטות שכבר התקבלו בענין לפני 18 חודשים.

- חקיקה נגד ספקים מונופוליסטים: הפחתת עלויות היא ענין חיוני עבור חברות תעופה בעוד שהרבה נמלי תעופה וספקי שרותים אוויריים אחרים מציעים את שרותיהם על בסיס של cost-plus. דבר זה חייב להשתנות, ציין Bisignani. גישתה של IATA היא לפנות אל ספקי השרותים האוויריים לשנות ולהתייעל ובאותו זמן היא קוראת לממשלות לחוקק חוקים נגד מונופוליזם שאינו מאפשר תחרות חופשית.


מנהלה של IATA ציין כי ה"אג'נדה" ש- IATA מציעה אינה "חד צדדית", שכן חברות התעופה מצידן כבר הורידו עלויות והגיעו להתיעלות. לדבריו, IATAמעודדת את החברות להתחייב לחסוך 3 מיליארדי דולרים על ידי חסכון בהוצאת 300 מיליוני כרטיסים מנייר, כך שבשנת 2007 לא ישתמשו כלל בכרטיסי נייר.