IATA קוראת להסדיר את בטוח סיכוני מלחמה בהובלה אווירית

"חברות התעופה הבינלאומיות זקוקות בדחיפות לבטוח סיכוני מלחמה מצד שלישי, בעל כיסוי עולמי, לא מפלה, יציב, וכלכלי" כך אמר מנכ"ל IATA, מר Giovanni Bisignani בתגובה למשבר המתמשך בבטוח האווירי, בהודעה לעתונות שפרסם הארגון, ב- 4 לאוקטובר


00:00 ,07.10.2002 מאת: מערכת פורט2פורט
"חברות התעופה הבינלאומיות זקוקות בדחיפות לבטוח סיכוני מלחמה מצד שלישי, בעל כיסוי עולמי, לא מפלה, יציב, וכלכלי" כך אמר מנכ"ל IATA, מר Giovanni Bisignani בתגובה למשבר המתמשך בבטוח האווירי, בהודעה לעתונות שפרסם הארגון, ב- 4 לאוקטובר.

מאז המאורעות הטרגיים של ה- 11 בספטמבר 2001 עדיין לא נמצא פתרון קבוע לבעיית הביטוח האווירי מצד שלישי, לכיסוי סיכוני מלחמה.

"IATA מאמין שעל הממשלות והממשלים ברחבי העולם מוטל להמשיך ולקחת חלק מרכזי ולהבטיח כי אנשים ומטען יהיו בטוחים וכי לא יעשה שוב שימוש במטוס נוסעים אזרחי ככלי נשק" הוסיף מר Bisignani.

ארגון התעופה האזרחי הבינלאומי הכריז לאחרונה על תכנית, הקרוייה Globaltime, העונה על הדרישות הבטוחיות להובלה אווירית ולא מתערבת בשוק הבטוח המסחרי. תוכנית זו זכתה לתמיכת שרי התחבורה של מדינות האחוד האירופי, ב- 3 לאוקטובר.

"IATA קוראת בדחיפות למועצת ECOFIN של האחוד האירופי לקבל את המלצות שרי התחבורה האירופיים ולהרחיב את הכיסוי הממשלתי לבטוח סכוני מלחמה לכל זמן שיידרש". אמר מר Bisignani.

בשיחות שקיים מנכ"ל IATA עם מר Romano Prodi נשיא הנציבות האירופית, ציין מר Bisignani את העובדה שלאירופה ישנה הזדמנות גדולה לבצע שינוי מרחיק לכת בנושא בעל חשיבות כלל עולמית.