SWISS: רווח תפעולי של 20 מליון פראנק שוויצרי ברבעון השלישי

SWISS מדווחת על הכנסות של 927 מיליון פראנק שוויצרי ורווח תפעולי (EBIT) של 20 מיליון פראנק שוויצרי ברבעון השלישי של 2004, תקופה הנחשבת כ'עונה החזקה' של ענף התעופה, בהשוואה להפסד תפעולי של 62 מיליון פראנק שוויצרי בתקופה המקבילה אשתקד


00:00 ,16.11.2004 מאת: מערכת פורט2פורט
SWISS מדווחת על רווח תפעולי: 20 מיליון פראנק שוויצרי בהשוואה להפסד תפעולי של 62 מיליון פראנק שוויצרי שנרשם בתקופה המקבילה בשנה שעברה

SWISS, חברת התעופה השוויצרית, מדווחת על הכנסות של 927 מיליון פראנק שוויצרי ורווח תפעולי (EBIT) של 20 מיליון פראנק שוויצרי ברבעון השלישי של 2004, תקופה הנחשבת כ'עונה החזקה' של ענף התעופה, בהשוואה להפסד תפעולי של 62 מיליון פראנק שוויצרי בתקופה המקבילה אשתקד.

בתשעת חודשי הפעילות של 2004 הפיקה SWISS רווח תפעולי של מיליון פראנק שוויצרי, בהשוואה להפסד של 408 מיליון פראנק שוויצרי בתקופה המקבילה אשתקד.

העלייה הדרמטית במחירי הדלק העלתה את ההוצאה התפעולית של החברה בכ- 64 מיליון פראנק שוויצרי במהלך תשעת החודשים הראשונים של 2004. מחירי הדלק מהווים לפיכך את הגורם המעכב המרכזי בתהליך המעבר לרווחיות של החברה.
SWISS צופה תוספת עלויות של 140 מיליון פראנק שוויצרי, כפועל יוצא של עליית מחירי הדלק, עבור שנת 2004. תוספת עלויות הדלק במהלך הרבעון הרביעי תקזז חלק ניכר מהרווחים שנצברו עד כה בזכות תכנית ההתייעלות של החברה. בעוד אחוז ההוצאה על הדלק נע בדרך כלל בטווח שבין 12%-14% מסך כל ההוצאות, הוצאות הדלק האמירו בספטמבר לכ 17% מסך הוצאות החברה.

הרווח הנקי ברבעון השלישי לשנת 2004 הסתכם ב 16 מיליון פראנק שוויצרי, בהשוואה להפסד של 276 מיליון פראנק שוויצרי בתקופה המקבילה אשתקד. בסיכום תשעת החודשים הראשונים של 2004 הציגה SWISS הפסד של 17 מיליון פראנק שוויצרי, בהשוואה להפסד של 609 מיליון פראנק שוויצרי בתשעת החודשים הראשונים של 2003.

המזומן ושווה המזומן, העומד לרשות החברה מסתכם ב 361 מיליון פראנק שוויצרי, נכון ל – 30 לספטמבר 2004. סכום זה אינו כולל את המימון הנוסף הצפוי להינתן לחברה במסגרת תכנית אשראי חדשה.

אבנר גורדון, מנכ"ל SWISS ישראל בירך על התוצאות הטובות ואמר "אין ספק כי לקו אותו מפעילה SWISS לישראל חלק בהצלחה זו".

SWISS חברת התעופה השוויצרית, הושקה ב 31 במרץ 2002 והיא מפעילה 14 טיסות שבועיות מישראל לציריך תחת הקוד LX. בישראל פועל המוביל הלאומי השוויצרי מזה 58 שנים, משנת 1946.