Swiss WorldCargo מבססת עצמה בשווקי העולם

בהודעה לעתונות שפרסמה Swiss WorldCargo ב-14 בינואר 2003, מפרסמת החברה את מערך הפריסה העולמית שלה, לפיו החברה ערוכה בארבעה אזורים ברחבי העולם, כאשר המטרה הינה לפעול בקרבת שוקי המטען החשובים ביותר


00:00 ,16.01.2003 מאת: מערכת פורט2פורט
בהודעה לעתונות שפרסמה Swiss WorldCargo ב-14 בינואר 2003, מפרסמת החברה את מערך הפריסה העולמית שלה, לפיו החברה ערוכה בארבעה אזורים ברחבי העולם, כאשר המטרה הינה לפעול בקרבת שוקי המטען החשובים ביותר.

על פי ההודעה, בקביעתSwitzerland כאחד מארבעת האזורים הגיאוגרפיים, שבראשו עומד מר Chriz Heiz, מדגישה החברה את מקורה של החברה בשוויץ. בנוסף יסדה החברה יחידה תפעולית נפרדת עבור Europe & Africa, תחת ראשותו של מר Robert Schefer והיחידה ל-Asia & Middle East בראשותו של Carl Schelfhaut, והיחידה של ה-Americas, בראשות מר Thomas Huchler.

למרות ההבדלים שבין האזורים השונים, חברת Swiss WorldCargo שואפת לתת את אותו שירות בסיסי ברמה שיבטיח את הצלחתה. החברה מגבילה את עצמה בהחזקת צי מטוסים שוויצרי ומתמקדת בנישות שלהן ערך מוסף גבוה.

למרות ההתנהלות האיטית של הכלכלה שפגעה ביצוא של השוק שוויצרי והשפיעה על נפח ההובלה האווירית בדרך כלל, הרי שחברת Swiss WorldCargo הציגה ביצועים יציבים עבור שנת 2002 בשוק השוויצרי. ביחס לנפח ההובלה הכללי שירד בכ-60 אחוז ביחס לשנה קודמת הרי שמחלקת ה- SWISS's cargo שלה הראתה עליה של 30 ברווחיה, עובדה שגרמה לחברה לתפוס חלק גדול יותר מהשוק.

Swiss WorldCargo מפעילה טיסות ל-66 יעדים לאזור Europe & Africa שלדברי ההודעה הינה הרשת המקיפה ביותר לאזור זה מבין חברות התעופה. יעדים אלו משולבים לעתים גם בהמשך של הובלות יבשתיות, ןלמספר יעדים אף יוצאות טיסות בתדירות של מספר טיסות ביום. זהו שרות מיוחד עבור מטעני אקספרס ומוצרים מיוחדים. כך מצליחה החברה לתת שירותים לנישות נבחרות בשווקים שבדרך כלל הוזנחו על ידי אחרים.

בשוק של Asia & Middle East צופה החברה להציג תוצאות חיוביות לשנת 2002 וגם צופה התחלה טובה לשנת 2003. העובדה שהיתה דרישה חזקה לנפח הובלה במספר שווקים באזור זה בחודשים האחרונים, בעיקר בקווים מהמזרח הרחוק, גרמה לתוצאות חיוביות עבור החברה.

באזור של ה-Americas, היה מצב של עודף בהיצע של תפוסה ביחד עם נתונים של כלכלה חלשה ולכן זה התבטא בתוצאות שליליות לגבי השוק של הובלה אווירית. Swiss WorldCargo מצאה לנכון להתמודד עם מצב זה בהציגה "איכות מול כמות" ובהתרכזותה בנישות של מוצרים מיוחדים בעלי ערך מוסף גבוה.
כל עוד ההתמודדות היא תחת לחץ של חברות המוכנות לשמור על חלקן בשוק בכל מחיר המצב ימשך בעיקר בקווים הרווחיים לשווקים באירופה, לדעתו של מר Thomas Huchler, סגן נשיא אזור ה- Americas.

Swiss WorldCargo הינה מחלקת מטענים של חברת Swiss International Air Lines Ltd.. עם פריסה של רשת בינלאומית ביותר מ-150 יעדים ביותר מ-80 ארצות ושרותי מטען מגוונים, מהווה Swiss WorldCargo תרומה מהותית לתוצאות הכלכליות של Swiss International Air Lines Ltd.