TIACA : ירידה בהכנסות היא הבעיה הגדולה שעומדת בפני תעשיית המשלוחים באוויר

בתעשיית משלוחי האוויר מודאגים מהירידה בהכנסות החברות העוסקות בשרותי משלוח מטעני אוויר. אלו הם הממצאים כפי שהתקבלו בסקר, שנערך בהשתתפות כ-500 בכירים בתעשייה, על ידי ארגון The International Air Cargo Association - TIACA.


00:00 ,03.11.2002 מאת: מערכת פורט2פורט
בתעשיית משלוחי האוויר מודאגים מהירידה בהכנסות החברות העוסקות בשרותי משלוח מטעני אוויר. אלו הם הממצאים כפי שהתקבלו בסקר, שנערך בהשתתפות כ-500 בכירים בתעשייה, על ידי ארגון The International Air Cargo Association - TIACA.

המחקר נוהל על ידי TIACA בפורום למטעני אוויר ה-21 ובתערוכה שנערכו על ידה בהונג קונג בחודש שעבר.
500 מנהלים בכירים שהשתתפו במחקר היו בעיקר בעלי תפקידים בכירים בחברות וארגונים למטעני אויר באסיה, אירופה ואמריקה אותם הם ייצגו בכנס.

31% מהנחקרים שנשאלו מה היא הבעיה הגדולה העומדת בפני תעשיית מטעני האוויר ענו כי הירידה בהכנסות הינה הבעיה הראשית, 25% התלוננו על חקיקת יתר בתעשיית מטעני האוויר, 14% התלוננו על בעיות בטחון ו- 11% על תפוסה עודפת.

מנקודת מבט כלכלית טענו 60% מהנחקרים כי הם אופטימיים באשר לשגשוג הענף במהלך 12 החודשים הקרובים, לעומת רק 12% שהיו פסימיים. כשנשאלו כמה זמן לדעתם ימשך השפל הכלכלי ענו 28% מהם כי לדעתם השפל ימשך שנה אחת, ואילו 41% חשבו על שנתיים ימים ו- 30% שחשבו כי ידרשו שלוש שנים להתאוששות בענף.

בהקשר לבעיות בטחון מטעני אוויר התפלגו התשובות כלדלהן: 83% אמרו כי יש להביא את כל אמצעי הבטחון הננקטים לידי שיטה אחידה והרמונית בינלאומית, 43% סבורים כי על המשלחים לשאת בתשלום עבור אמצעי בטחון חדשים לעומת 42% הסבורים כי על השלטונות לשאת בהוצאות שידרשו לשם הגברת אמצעי הבטיחות ורק 14% אמרו כי חברות התעופה והמשלחים הבינלאומיים צריכים להיות אחראים עבור כל תוספת להגברת הבטיחות.

לדעת 51% העברה אלקטרונית של מסמכים תחליף את מערכת המסמכים הידנית במהלך 3-5 השנים הבאות.
64% מהנשאלים הסכימו כי חברות התעופה והמשלחים הבינלאומיים יכולים להתחרות טוב יותר בשטח האחדת המטענים במידה וישתפו פעולה ביניהם.

מר Larry Coyne, נשיא TIACA, אמר כי התשובות שהתקבלו במחקר התקבלו מכל כך הרבה אנשים נושאי תפקידים בכירים בחברות הקשורות במשלוחים אוויריים, והמגלגלים עסקים במיליארדי דולרים, וכי היו מעט מאד הזדמנויות כאלו בשנים האחרונות כאשר כל אלה נפגשו יחד כמו בפורום למשלוחי אוויר הנ"ל. המסקנה שהתגלתה לדעת Larry Coyne היא שלמרות בעיות בטחון המעסיקות כעת את כולם, הרי שהבעיה העיקרית היתה דווקא הבעיה של הירידה בהכנסות החברות, ולכן זו תהיה הבעיה המרכזית שידונו בה בפרוטרוט בכנס TIACA בצרפת שיערך בחודש פברואר 2003.