תסבוכת הרכבת הקלה בגוש דן

התקציב שצמח, תאריך ההפעלה שנדחה, ההסכמים שנדחו, הלקחים שלא הופקו. בשלישי תדון הוועדה לביקורת המדינה בדוח מבקר המדינה בנושא הרכבת הקלה


11:26 ,05.01.2014 מאת: מערכת פורט2פורט

ביום שלישי הקרוב בבוקר תדון הוועדה לביקורת המדינה בכנסת בהיערכות להקמת הרכבת הקלה במטרופולין תל-אביב לאור דוח מבקר המדינה בנושא.

 

המבקר ציין, כי בכל יום עבודה נעים במטרופולין תל אביב מאות אלפי כלי רכב, כשהגידול המהיר בכלי רכב פרטיים מביא לגודש בכבישים ומסב למשק נזקים בגין אובדן שעות עבודה, בזבוז זמן בשווי מיליוני שקלים בשנה וירידה ביעילות וברמת השירות של התחבורה הציבורית.

 

בהתאם להחלטת ממשלה מ-1996, הוקמה בשנת 1997 חברת נת"ע - נתיבי תחבורה עירוניים להסעת המונים בע"מ - כחברה ממשלתית בבעלות מלאה של המדינה. אחת ממטרותיה המרכזיות של החברה היתה לבצע בדיקת היתכנות של מערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין תל אביב ולהמליץ לממשלה על חלופה מועדפת.

 

באוגוסט 2000 אישרה הממשלה את תוואי הקו האדום - אחד משבעת קווי הנסיעה המתוכננים למערכת הסעת ההמונים במטרופולין תל אביב. בספטמבר 2010 ביטלה המדינה את חוזה הזיכיון שנחתם עם זכיינית במאי 2007, להקמה ולהפעלה של הקו האדום, מאחר שנוצר עיכוב של כשנתיים וחצי במועד תחילת ביצוע הפרויקט.

 

בדצמבר 2010, לאחר ביטול חוזה הזיכיון, החליטה הממשלה להטיל על משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים את קידום המיזם, ולבצע את פרויקט הקו האדום במימון מלא של המדינה באמצעות חברת נת"ע.

 

בדצמבר 2010 החליטה הממשלה על ביצוע פרויקט הקו האדום בתקציב של 10.7 מיליארד שקל ובלוח זמנים שהגדיר את שנת 2017 כמועד תחילת הפעלתו. במסמכים הנלווים שהוצגו לממשלה לאישור התקציב ולוח הזמנים, לא נמסר פירוט לגבי התקציב הראשוני ולא נמסר על איזה בסיס נתונים הוא נשען.

 

עם התגבשות התכנון המפורט, גדל אומדן התקציב לכ-14.4 מיליארד שקל, והמועד הצפוי להפעלת הקו האדום נדחה משנת 2017 לשנת 2018. במאי 2013 העריכה נת"ע כי מועד ההפעלה יהיה בשנת 2020. לפי הערכות חברת הבקרה, המועסקת על ידי משרדי האוצר והתחבורה, מועד ההפעלה עלול להידחות אף לשנת 2022.

 

עבודות מסוימות בפרויקט הקו האדום לא נכללו באומדן שהוצג לממשלה בדצמבר 2010, למרות שהן בעלות השפעה על העלויות: הטיפול בקרקע מזוהמת ובזיהום של מי התהום בעת הקמת הקו האדום, פיצוי בעלי נכסים ותשתיות הסמוכים לתוואי הקו האדום ועוד. למרות כל אלו, לא הובאו האומדן ולוח הזמנים המעודכנים לאישור מחדש של הממשלה.

 

המבקר הדגיש, כי לפני שקיבלה הממשלה את החלטתה בדצמבר 2010, לא הוצגו לה חלופות שונות של גופי ביצוע לפרויקט הקו האדום. ההחלטה שנת"ע תהיה אחראית לביצוע פרויקט כה מורכב התקבלה בלי שנעשתה עבודת מטה יסודית של משרדי התחבורה והאוצר לבדיקת היערכותה של החברה ויכולתה לבצע את הפרויקט, ולבדיקת העלות הכלכלית של כל התהליך לעומת חלופות אפשריות אחרות.

 

דוח מבקר המדינה בנושא הצביע על כמה ליקויים מהותיים בכל קשור לפיתוח תשתיות בישראל, ובהם חריגה מלוחות זמנים מתקציבים שיועדו לפרויקטים, אישורם ללא בחינת חלופות, הצגת תמונת מצב כלכלית לא שלמה ומוטה כלפי מטה בפני מקבלי ההחלטות, לשם קידום פרויקטים ואישור המשאבים המוקצים.

 

מתברר שמשרדי האוצר והתחבורה לא הפיקו לקחים מדוח מבקר המדינה הקודם ולא שיפרו את דרכי הטיפול והניהול של תכניות הפיתוח.

 

על אף החלטת הממשלה מדצמבר 2010, שקבעה כי על משרדי התחבורה והאוצר לחתום על הסכם מסגרת עם נת"ע, טרם נחתם הסכם כזה. למעשה, מאז הקמתה של חברת נת"ע בשנת 1997, במשך יותר מ-15 שנים, היא פועלת ללא הסכם מסגרת עם המדינה, הסכם שאמור להסדיר את מכלול היחסים בין הצדדים ואת התחייבויותיהם.

 

בהיעדר הסכם מסגרת נוצרו חילוקי דעות בין נת"ע לבין נציגי המדינה וגורמי פיקוח ובקרה חיצוניים מטעמה בכל הקשור לשיתוף פעולה ולקבלת נתוני תקציב, לוחות זמנים ומסמכים נוספים עדכניים מנת"ע בפרק זמן סביר.

 

המבקר הוסיף, כי נחתמו הסכמים בין נת"ע, הממשלה וארבע מבין חמש הרשויות המקומיות שהקו האדום עובר בתחומי שיפוטן, המגדירים את זכויות השימוש במקרקעין של מתווה הקו האדום, אך נחתמו הסכמים כספיים רק עם שתיים מאותן חמש רשויות מקומיות לקביעת חלקה של כל רשות במימון הפרויקט. משרדי האוצר והתחבורה טרם גיבשו הסכמים מעודכנים עם הרשויות המקומיות, על אף הגידול באומדן תקציב הפרויקט, השינויים בלוח הזמנים ושינויים אחרים שנעשו בפרויקט.

 

בנוסף מתייחס מבקר המדינה גם לחברת נת"ע עצמה. המבקר כותב, כי בינואר 2013 היו בחברה שבעה נהלים תקפים בנושאי מִיחשוב, אבטחת מידע ואישור חשבון ספק. החברה לא קבעה נהלים בתחומי פעולה חשובים אחרים, ובהם כספים, רכש, גיוס כוח אדם, גיוס בכירים ונסיעות לחו"ל, והחברה לא קבעה נהלים בתחומי הליבה של עיסוקה, ובהם ביצוע פרויקט הקו האדום ותכנון.

 

במועד סיום הביקורת, ינואר 2013, מנה תקן החברה 227 משרות, 80 מהן טרם אוישו. חלק מהמשרות שאינן מאוישות שייכות לתפקידים בכירים בתחומים מקצועיים, ומילוים נדרש לביצוע פעילות הליבה של נת"ע וחיוני לביצוע מקצועי ואיכותי של פרויקט הקו האדום.

 

בישיבה ישתתפו נציגי משרד מבקר המדינה, משרדי התחבורה והאוצר, עיריית תל-אביב-יפו, נת"ע, מרכז השלטון המקומי, חבת נתיבי ישראל, חברת נתיבי איילון ורכבת ישראל.