שרות חדש באתר רשות המסים מאפשר לעוסקים הכלולים ב"הסדר הסולר" הגשת דוחות להחזר

שרות חדש באתר רשות המסים מאפשר לעוסקים הכלולים ב"הסדר הסולר" הגשת דוחות להחזרי בלו (המס המוטל על סולר) באמצעות האינטרנט. הדיווח באמצעות האינטרנט פתוח לכל העוסקים הכלולים בהסדר והינו בגין שימוש בעד ל - 10 כלי רכב /ציוד.


00:00 ,05.01.2006 מאת: מערכת פורט2פורט

שרות חדש באתר רשות המסים מאפשר לעוסקים הכלולים ב"הסדר הסולר" הגשת דוחות להחזרי בלו (המס המוטל על סולר) באמצעות האינטרנט. הדיווח באמצעות האינטרנט פתוח לכל העוסקים הכלולים בהסדר והינו בגין שימוש בעד ל - 10 כלי רכב /ציוד.
 
כזכור, החל מה -1 ספטמבר 2005 יצאה לדרך הרפורמה אשר בסיומה (ב- 1 ספטמבר 2009) יהיה המס המוטל על הסולר שווה למס המוטל על הבנזין. כיום, לאחר יישום השלב הראשון של הרפורמה, המס המוטל על הסולר הינו כ-1 ₪ לליטר בעוד המס המוטל על הבנזין הינו כ- 2.2 ₪ לליטר.
 
בצו הבלו על דלק (פטור) תשס"ה 2005 הוגדרו הזכאים לקבלת החזרי בלו על סולר אשר שימש בייצור הכנסה,שיעורי ההחזר והדרכים לקבלתו. קבוצות הזכאים כפי שהוגדרו בצו הינם :
- מפעלי תעשייה הצורכים סולר לשימוש כחומר בעירה בכמות העולה על 5,000 ליטר בחודש.
- ספינות דיג מסוג מכמורתן.
- ציוד מכני הנדסי – כהגדרתו בחוק רישום ציוד הנדסי.
- רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 4,500 ק"ג.
- אוטובוס שמשקלו הכולל המותר עולה על 5,000 ק"ג.
- טרקטור המשמש לצרכי חקלאות בהתאם לתקנות התעבורה.
- מונית.
- אוטובוס ציבורי זעיר.
- רכב הוראת נהיגה.
 
החל מה -1 ינואר 2006 רשאים כלל העוסקים הכלולים בקבוצות המשתמשים להגיש דוחות תקופתיים (בגין החודשים ספטמבר עד דצמבר 2005) להחזרי בלו. ההחזר יבוצע, במידה ויאושר, תוך 30 יום ממועד הגשת הרו"ח.
 
דרכים נוספות להגשת הדיווחים, בנוסף לדיווח באמצעות האינטרנט הינן: באמצעות חברות הדלק עימן יש לעוסק הסדרי תידלוק אוטומאטיים;שאילתא באמצעות מייצג המקושר לשע"מ;באמצעות תקליטור אצל המייצג המקושר לשע"מ או בתחנות המע"מ;טופס דיווח ידני (עד 5 כלי רכב/כלים).