גודל גופן: א א א
×
לוח הפלגות
חיפוש הפלגות כללי
יש לבחור נמל בארץ
יש לבחור נמל בחו"ל
יצוא מהארץ
יבוא לארץ
מחשבוני המרה
שערי מטבע יציגים
תאריך עדכון: 16.01.2019
יחידות מטבע השער % שינוי
דולר 3.67 +0.355
אירו 4.1953 +0.074
ליש"ט 4.7175 +0.308
100 יין 3.3832 -0.012
מחשבון המרה מט"ח
מחשבוני עזר
אורך שטח נפח משקל
cm
m
km
inch
foot
yard
mile
נקה
square cm
square m
square km
square inch
square yard
square mile
נקה
cc
litre
cubic m
cubic inch
cubic yard
gallon
נקה
kg
short ton
long ton
lb
oz
נקה
חישוב משקל נפחי
סידור עבודה בנמלים

הרכבת הקלה: ועדת המכרזים שוקלת פסילתה של אגד

בהמלצת הממונה על הגבלים עסקיים ועדת המכרזים למימון, הקמה והפעלה של הרכבת הקלה בירושלים מזמינה את הקבוצה בה חברה אגד לשימוע לעניין השתתפותה במכרז
07.01.19 / 11:30
הרכבת הקלה: ועדת המכרזים שוקלת פסילתה של אגד
07.01.19
הרכבת הקלה: ועדת המכרזים שוקלת פסילתה של אגד

היום הודיעה ועדת המכרזים למימון, הקמה והפעלה של הרכבת הקלה בירושלים, בראשות סגן בכיר לחשב הכללי, לקבוצה בה חברה חברת אגד על הזמנתה לשימוע בעניין השתתפותה במכרז, וזאת בהמשך להמלצת הממונה על הגבלים עסקיים לא לאפשר לאגד להשתתף במכרז.

 

אגד ניגשה להליך המיון המוקדם למכרז בשיתוף שיכון ובינוי וחברת מרידיאם הצרפתית. במסגרת הצעתם, בנוסף להחזקתה בחברת הפרויקט, אגד הוצעה כגוף שעתיד להפעיל מטעם הקבוצה את הרכבת הקלה בירושלים. כיוון שאגד מפעילה וצפויה להמשיך להפעיל חלק משמעותי של קווי שירות באמצעות אוטובוסים במרחב העירוני בירושלים, סברה הממונה כי רצוי ועדיף מבחינה תחרותית שלא לאפשר לאגד לגשת למכרז הרכבת הקלה.

 

לאור מדיניות הממשלה בענף התחבורה הציבורית הפועלת להרחבת התחרות, ומהשיקולים שפורטו לעיל, שוקלת ועדת המכרזים לפסול את השתתפותה של אגד במכרז, והקבוצה בה היא חברה הוזמנה לשימוע בעניין זה.

המגזין הדיגיטלי
גיליון 926
פייסבוק

×