ירדן: קונסורציום סיני - ירדני לביצוע פרויקט הרכבת הלאומית

הקונסורציום המשותף יסייע למשרד התחבורה בהכנת ובהגשת מחקרי ההתכנות וההצעות הקשורות לפרויקט ואף יכין את כל המסמכים החוקיים, הטכניים והכספיים וכן את כל דרישות המכרז


11:20 ,17.06.2019 מאת: מערכת פורט2פורט

ממשלת ירדן אישרה בישיבתה האחרונה מזכר הבנות עם קונסורציום סיני - ירדני בנושא פרויקט רשת מסילות הברזל הלאומית. פרויקט זה שואף לחבר את ערי הממלכה ומרכזי הייצור בה באמצעות רשת מסילות ברזל וכן לחבר אותה עם המדינות השכנות באמצעות הרכבת. הפרויקט בתוך ירדן כולל שני צירים מרכזיים - ציר צפון דרום, קרי מהגבול הסורי לעיר עקבה והציר מזרח - מערב קרי מאירביד, דרך אלמפרק, זרקא ועד הגבול העיראקי, כולל מסילה לגבול הסעודי דרך אלאזרק.

 

לפי מזכר ההבנות, הקונסורציום הסיני - ירדני יסייע למשרד התחבורה בהכנת ובהגשת מחקרי ההתכנות וההצעות הקשורות לפרויקט. כמו כן, הקונסורציום יכין את כל המסמכים החוקיים, הטכניים והכספיים וכן את כל דרישות המכרז.